Carregant web FCAC

AGRILOOP

Agricultura circular per convertir els subproductes agraris en noves oportunitats

El projecte s’executa amb l’objectiu de contribuir a l’arribada d’una nova economia circular, desbloquejant el potencial dels subproductes agrícoles per convertint-los en noves oportunitats i solucions innovadores, basades en una biologia circular i eco-eficient.

Té una durada de 4 anys i s’ha iniciat el desembre de 2022.

Objectius

L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar processos de bioconversió segurs i sostenibles basats en un ecodisseny, integrats en biorefineries en cascada que ampliïn de manera eco-eficient el valor dels subproductes agrícoles per a la producció de proteïnes, polièsters i altres bio-productes d’alt valor afegit emprats en l’alimentació, pinsos i aplicacions per diferents materials com ara bioplàstics.

Els objectius específics són:

 • Establir condicions marc per a la seguretat i sostenibilitat, dissenyant cadenes de valor innovadores per a la creació de valor afegit dels residus agrícoles amb una visió acordada entre les parts interessades de la Unió Europea i Xina.
 • Desenvolupar processos d’extracció verda flexibles, fàcilment escalables i adaptables per a matèries primeres, que permetin generar productes bioquímics altament funcionals: proteïnes, pèptids, biopolièsters, polifenols i carotenoides.
 • Avançar en l’optimització de les rutes de conversió biològica dels subproductes agrícoles en proteïnes i polièsters microbians d’alt valor afegit, enfocant-se en aplicar els avanços biotecnològics per donar solució als colls d’ampolla existents.
 • Integrar i validar, en condicions properes a les reals, les cadenes de valor desenvolupades, per impulsar els productes finals cap al mercat.
 • Promoure el projecte i assegurar la màxima explotació dels resultats obtinguts dins la Unió Europea i la Xina.      

Socis del projecte

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC); Institut National pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environment (INRAE), França; Stichting Wageningen Research (WG), Països Baixos; Syddansk Universitet (SDU), Dinamarca; ECOZEPT France; Universidade de Santiago de Compostela (USC), Espanya; Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO), França; Universidade Nova de Lisboa (ITQB), Portugal; TOMAPAINT SRL (TOMA), Itàlia; Nova ID FCT - Associacao par a Inovacao e Desenvolvimento da FCT (NID), Portugal; Università Degli Studi di Roma “La Sapienza” (UNIROMA), Itàlia; ENTOMOTECH, SL (ENTO), Espanya; Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Espanya; Universiteit Gent (Ugent), Bèlgica; Università Degli Studi di Verona (UNIVR), Itàlia.

Resultats esperats

 • Aprofitar el valor dels supbroductes agrícoles utilitzant les biorefineries en cascada.
 • Anticipar-se a les complexes circularitats de les solucions basades en l’ús de subproductes agrícoles.
 • Recuperar les funcions originals de la biomassa agrícola no utilitzada actualment.
 • Adaptació del cicle de bioconversió en el seu conjunt a les necessitats reals.
 • Escalar les oportunitats circulars d’alt valor afegit dins del mateix sector agrícola.  
 • Enfortir la cooperació i la visió compartida entre la Unió Europea i la Xina.

Més informació

WEB DEL PROJECTE https://www.agriloop-project.eu/

Entitats finançadores

Aquest projecte ha rebut finançament en el marc del nou programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea.

  

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya