Carregant web FCAC

CARINA

Implantació dels cultius carinata i camelina per estimular la diversificació sostenible

Aquest projecte pretén fer els sistemes agrícoles europeus més sostenibles i diversificats mitjançant cultius d'oleaginoses capaces de proporcionar múltiples matèries primeres de baix canvi d’ús indirecte del sòl (iLUC) per a la bioeconomia.

El projecte té una durada de quatre anys i s’inicia el novembre de 2022.

Objectius

L’objectiu general del projecte és obtenir un recull de solucions innovadores en la diversificació dels cultius que inclogui dos cultius oleaginosos de fàcil creixement: carinata (Brassica carinata) i camelina (Camelina sativa). D’aquesta manera es busca restaurar la biodiversitat agrària i incrementar la resiliència dels ecosistemes agrícoles.

Els objectius específics del projecte són:

 • Identificar i promoure sistemes agrícoles innovadors, diversificats i sostenibles, incloent cultius bàsics i nous cultius oleaginosos, que es puguin desenvolupar a Europa i als països associats.
 • Produir bioquímics innovadors (monòmers i polímers) a partir de la camelina i la carinata per potenciar la bioeconomia circular.
 • Proporcionar un conjunt de recomanacions polítiques per promoure el desplegament de sistemes agrícoles sostenibles per la bioeconomia circular.
 • Configurar guies i identificar possibles errors per al desenvolupament d’un nou estàndard de matèries primeres iLUC.
 • Avaluar l’aprofitament econòmic i els impactes ambientals associats als nous cultius de camelina i carinata, que son cultius a prova d’estrès.
 • Mostrar el potencial de replicabilitat del sistema CARINA a tota Europa i països associats.
 • Difondre el coneixement adquirit amb els sistemes CARINA, a nivell local focalitzat en agricultors i productors.
 • Conscienciar a tots els actors de la cadena de valor mitjançant la seva participació directe en la innovació social CARINA.

Socis del projecte

La Universitat de Bolonya - Alma Mater d’Estudis (UNIBO) coordina el projecte. Són socis l’Institut de Plantes (ARVALIS), Universitat Agrícola de Plovdiv (AUP), la Companyia Camelina d’Espanya (CCE), el Centre d’Energies Renovables i la Fundació Estalvi (CRES), el Centre de Recerca de Biomassa GMBH (DBFZ), Recerca Flanat d’Itàlia (FLANAT), el Centre Internacional de Recerca Agrícola en Àrees Seques (ICARDA), l’Institut d’Importancia Nacional d’Agricultura i Hortalisses de la República de Sèrbia (IFVNCS), el Col·legi Imperial de Ciència Tecnològica i Medicina (Imperial), l’Institut Nacional de la Recerca Agronòmica de Tunisia (INRAT), Novamont spa (NVMT), Consultoria Pedal (PEDAL), la Universitat Natural de Poznan (PULS), SAIPOL, Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya (CAE), Terres Inovia (TI), Biogrup Kimitec (KIMITEC), i Nuseed Europe LTD (NUSEED). I com a associat la Taula Rodona RSB sobre l’associació de Biomaterials Sostenibles (RSB).

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) participa sota el paraïgues de Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya (CAE), de la que n'és sòcia, juntament amb Cooperatives Agroalimentàries d’Andalusia (FAECA), la Federació Aragonesa de Cooperatives Agràries (FACA), la Unió Regional de Cooperatives Agràries de Castella i Lleó (URCACYL) i Cooperatives Agroalimentàries de Castella – La Mancha (UCAMAN).

Resultats esperats

 • Demostrar la viabilitat econòmica dels sistemes de cultius interns, dobles i coberts amb carinata i camelina en 9 països diferents.
 • Obtenir una valorització total de les matèries primeres obtingudes en un enfoc en cascada (bioquímics, alimentació animal, suplements nutricionals, etc.).
 • Obtenir nous estàndards de certificació i noves polítiques de suport per les matèries primeres iLUC.
 • Desenvolupar guies del sistema CARINA i fer informes de demostracions al camp.
 • Fer recomanacions i polítiques innovadores CARINA per certificacions, monitoratges, informes i verificacions.
 • Fer un full de ruta del sistema CARINA per nous models de negoci.

Entitats finançadores

Aquest projecte ha rebut finançament en el marc del nou programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea.

Visita tècnica als camps de camelina
Visita tècnica als camps de camelina © FCAC
Visita tècnica als camps de camelina
Visita tècnica als camps de camelina © FCAC
Camps de camelina
Camps de camelina © FCAC
Camelina
Camelina
Camelina
Camelina
Camelina
Camelina

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya