Carregant web FCAC

NUTRI KNOW

Explotació del coneixement i material de transferència en l'àmbit de la gestió de nutrients

Nutri Know

Projecte per ampliar els resultats dels projectes Grup Operatiu de l’EIP-Agri que tinguin temàtiques relacionades amb la gestió dels nutrients, per tal de modernitzar i dinamitzar el sector agrícola recollint, traduint i compartint coneixement de fàcil comprensió orientat a la pràctica.  

El projecte té una durada de tres anys i s’inicia el gener de 2023.

Objectius

L’objectiu principal és ampliar els resultats dels Grups Operatius per tal de modernitzar el sector agrícola. Això es vol aconseguir a partir de recollir, traduir i compartir coneixement orientatiu i fàcil d’entendre. Per tal d’aconseguir-ho es plantegen els objectius secundaris següents:

 • Recollir, analitzar i homogenitzar el coneixement obtingut amb l’experiència i els resultats de 12 Grups Operatius sobre maneig de nutrients.
 • Reunir i analitzar les practiques agrícoles actuals en el camp del maneig de nutrients juntament amb els resultats dels Grups Operatius posant focus en la relació cost-benefici i la sostenibilitat.
 • Definir i configurar una metodologia nova i estructurada (Results Amplification Methodology) per tal d’amplificar els resultats, i incrementar l’impacte dels Grups Operatius.
 • Aplicar un enfocament total per alinear els resultats dels Grups Operatius amb els reptes i necessitats dels actors.
 • Realitzar material de transferència orientat a la pràctica a llarg termini, que sigui fàcil d’entendre pels agricultors i usuaris finals, per tal d’assegurar un transferència de coneixement eficient.
 • Lliurar aquest material a canals de difusió i comunicació rellevants consultats pels agricultors.
 • Transferir eficientment aquest coneixement lliurant un ampli ventall de materials útils, aplicables i atractius per l’educació, dirigits a l’usuari final.
 • Configurar una Comunitat de Pràctica (CoP) per promoure sinergies i establir un ecosistema de col·laboració entre agricultors i actors importants de la UE.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) és sòcia d’aquest projecte el qual està liderat pel Grup BETA de la Universitat de Vic. També en són socis el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Universitat de Gant, Biogas-E-Platform per a la Implementació de Digestió Anaeròbica a Flandes VZW, TEAGASC- Autoritat pel Desenvolupament Agrari i Alimentari, IOFGA CLG, Universitat d’Aarhus, Centre de Recerca en la Producció Animal CRPA SPA, Aigua Medi Ambient i Empresa per al Desenvolupament i L'Institut Europeu de Comunicació de la Ciència (ESCI) GGMBH.

Resultats esperats

 • Realitzar una metodologia per amplificar els resultats (Results Amplification Methodology) per accelerar una àmplia replicació del coneixement i les experiències obtingudes.
 • Configurar una base de dades virtual sobre el maneig de nutrients que contingui els resultats de 12 Grups Operatius i la seva alineació amb les necessitats dels agricultors, el marc normatiu actual, i un anàlisi del cost-benefici.
 • Realitzar un curs en línia obert i massiu juntament amb agricultors i escoles agrícoles que inclogui material educatiu dirigit a agricultors i professionals.
 • Realitzar un Kit de material orientat a la practica dirigit a agricultors i professionals, a més d’un conjunt de resum pràctic amb el format comú dels Grups Operatius.
 • Formar una Comunitat de Pràctica (CoP) en la gestió de nutrients proveint una plataforma que ofereixi la possibilitat de compartir reptes comuns, i la possibilitat de treballar conjuntament per aconseguir els objectius individuals i col·lectius.
 • Realitzar dues (2) notes polítiques per enfortir la gestió dels nutrients de la UE.

Més informació

WEB DEL PROJECTE https://www.nutri-know.eu/ 

Entitats finançadores

Aquest projecte ha rebut finançament en el marc del nou programa de recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea.

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya