Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Sensibilització mediambiental

Data: 29/09/2023 al 30/10/2023
Preu: 150€ (88,00€ bonificables)
Durada: 10 hores
Idioma: Castellà
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes

Analitzar el concepte de medi ambient i la seva degradació

 • Conceptes bàsics de medi ambient.
 • Influència de l’ésser humà en el medi ambient.
 • Desenvolupament sostenible.
 • Actuacions de l’administració en matèria ambiental.
 • Contaminació i degradació del medi ambient.

Comprendre la relació entre societat i medi ambient

 • Influència de la societat en el medi ambient.
 • Bones pràctiques mediambientals.
 • Sistemes de gestió mediambiental.
 • Professionals i tècnics que participen en la gestió del medi ambient.
 • Personal encarregat de la implantació d’un sistema de gestió ambiental a l’empresa.
 • Persones involucrades en el control dels aspectes mediambientals a l’empresa.
 • Professionals de diverses titulacions, que vulguin adquirir competències en matèria de sensibilització ambiental.
 • Aprofundir en diferents conceptes relacionats amb el medi ambient.
 • Reflexionar sobre la influència que l’ésser humà té en el medi ambient.
 • Desenvolupar el concepte de desenvolupament sostenible.
 • Analitzar els principals problemes mediambientals.
 • Desenvolupar bones pràctiques ambientals.
 • Comprendre els principis dels sistemes de gestió ambiental.

Requisits bàsics

 • És necessari disposar d’un navegador Internet Explorer 6 o superior.
 • Per a poder visualitzar la Web és necessari tenir instal·lat el plugin de Macromedia Flash 8 i l’Acrobat Reader. En cas de no tenir-ne, es pot descarregar a través d’Internet.

Altres requisits tècnics mínims

 • Processador Pentium 800 MHz o similar.
 • 512 Mb de memòria RAM recomanada.
 • Resolució de pantalla de 1024x768 a 32 bits.

Cursos relacionats

Auditor Intern de medi ambient ISO 14001: 2015
Preu: 430€ (334,40€ bonificables)
Durada: 45 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2015
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Pack auditor intern de medi ambient ISO 14001:2015, auditor intern de sistemes de gestió de l'energia ISO 50001 i petjada de carbó i canvi climàtic
Preu: 750€ (638,00€ bonificables)
Durada: 120 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Mercats de carbó: compensació d'emissions
Data: 29/09/2023 a l'01/12/2023
Preu: 255€ (162,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Petjada de carboni i canvi climàtic
Data: 29/09/2023 al 22/12/2023
Preu: 340€ (242,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons Norma ISO 14001 i reglament EMAS
Data: 29/09/2023 al 22/12/2023
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Transformació i reporting cap a l’economia d’impacte
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió d’aigües residuals, residus i sòls contaminants segons la llei 7/2022
Data: 29/09/2023 al 22/12/2023
Preu: 340€ (246,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Estalvi energètic i reciclatge a les oficines
Data: 02/10/2023 al 07/11/2023
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Ozó aplicat a l'agricultura
Preu: 250€ (165,00€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió ambiental a l'empresa
Preu: 350€ (264,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya