Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Pack auditor intern de medi ambient ISO 14001:2015, auditor intern de sistemes de gestió de l'energia ISO 50001 i petjada de carbó i canvi climàtic

Preu: 785€ (699,60€ bonificables)
Durada: 120 hores
Idioma: Castellà
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes

AUDITOR INTERN DE MEDI AMBIENT ISO 14001: 2015

Sistemes de gestió ambiental ISO 14001

 • Introducció a la gestió ambiental i amb la norma ISO 14001: 2015.
 • Context de l'organització, lideratge i planificació.
 • Suport i operació.
 • Avaluació de l'acompliment i millora.
 • Qüestions pràctiques de la implantació d'un sistema de gestió ambiental ISO 14001.
 • Normativa aplicable a el sistema de gestió ambiental ISO 14001.

Auditoria i certificació dels sistemes de gestió ambiental

 • La normalització internacional i la seguretat industrial.
 • Principals aspectes que reuneixen les auditories d'un SGA.
 • Planificació i preparació d'una auditoria a un SGA.
 • Procés d'auditoria a un SGA.
 • Elaboració de l'informe d'auditoria d'un SGA.
 • Perfil d'un auditor de SGA.

AUDITOR INTERN DE SISTEMES DE GESTIÓ DE L'ENERGIA ISO 50001

Sistemes de gestió de l'energia. ISO 50001

 • Identificació de la gestió energètica a l'empresa.
 • Determinació de les bones pràctiques per a l'estalvi i l'eficiència energètica.
 • Definició dels requisits generals i la política energètica del SGEN.
 • Planificació per a la millora de l'eficiència energètica.
 • Organització de la implementació i operació del SGEN.
 • Descripció de la verificació i revisió de el sistema de gestió energètica.

Auditoria i certificació dels sistemes de gestió de l'energia ISO 50001

 • Normalització internacional i la seguretat industrial.
 • Principals aspectes que reuneixen les auditories d'un SGEN.
 • Perfil d'un auditor de SGEN.
 • Planificació i preparació d'una auditoria a un SGEN.
 • Etapes del procés d'auditoria a un SGEN.
 • Informe d'auditoria d'un SGEN.

PETJADA DE CARBONI I CANVI CLIMÀTIC

 • Efectes del canvi climàtic.
 • Concepte de petjada de carboni.
 • Càlcul de la petjada de carboni (ISO 14069, GHG Protocol, ISO 14064, ISO 14067, PAS 20250).
 • Càlcul de la petjada de carboni d’esdeveniment / organització.
 • Càlcul de la petjada de carboni d’esdeveniment / organització.
 • Verificació de la petjada de carboni.
 • Responsables de la implantació i futurs auditors del sistema de gestió de l'energia i medi ambient a les organitzacions, tant directius, com comandaments intermedis i professionals que prenguin part en la gestió del sistema.
 • Persones que vulguin adquirir els coneixements necessaris per a participar en el desenvolupament i seguiment de la política energètica i en la presa de decisions relacionades amb l'exercici energètic de l'organització.
 • Directius, responsables, professionals tècnics i personal administratiu de el sector ambiental, que sense tenir necessàriament formació en canvi climàtic i en empremta de carboni tinguin responsabilitats pel que fa a la gestió industrial relacionada amb la minimització de l'impacte ambiental.
 • Emprenedors i professionals de sector ambiental que aspirin a assumir noves responsabilitats en la gestió ambiental industrial i en els requisits per a minimitzar el canvi climàtic.
 • Persones interessades en conèixer els requisits de les normes petjada de carboni (ISO 14064, ISO 14067, GHG protocol, PAS 2050) i petjada hídrica (ISO 14046).
 • Ajudar a l'organització amb la implantació d'un SGEN i un SGA en base a les normes ISO 50001 i ISO 14001: 2015.
 • Realitzar auditories de sistemes de gestió ambiental i de l'energia a empreses de qualsevol sector, seguint les pautes de la norma d'auditoria ISO 19011.
 • Interpretar i aplicar la norma de sistema de gestió de l'energia ISO 50001, ambiental ISO 14001 i la norma d'auditoria ISO 19011.
 • Aplicar els coneixements sobre auditories a qualsevol organització per a verificar el compliment del seu sistema de gestió de l'energia i sistema de gestió ambiental.
 • Conèixer el procés de certificació d'una organització respecte al sistema de gestió de l'energia i el medi ambient.
 • Reconèixer les característiques i problemes més habituals en la consecució de la certificació.
 • Analitzar la problemàtica del canvi climàtic i comprendre la importància de lluitar contra ell.
 • Determinar la petjada de carboni de productes, organitzacions i esdeveniments, i posar en marxa plans per a minimitzar-la.
 • Calcular la petjada hídrica.
 • Aprofundir en la verificació de la petjada de carboni.

Requisits bàsics

 • És necessari disposar d’un navegador Internet Explorer 6 o superior.
 • Per a poder visualitzar la Web és necessari tenir instal·lat el plugin de Macromedia Flash 8 i l’Acrobat Reader. En cas de no tenir-ne, es pot descarregar a través d’Internet.

Altres requisits tècnics mínims

 • Processador Pentium 800 MHz o similar.
 • 512 Mb de memòria RAM recomanada.
 • Resolució de pantalla de 1024x768 a 32 bits.

Cursos relacionats

Auditor Intern de medi ambient ISO 14001: 2015
Preu: 475€ (378,40€ bonificables)
Durada: 45 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2015
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Mercats de carbó: compensació d'emissions
Preu: 255€ (162,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Petjada de carboni i canvi climàtic
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sensibilització mediambiental
Preu: 150€ (88,00€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons Norma ISO 14001 i reglament EMAS
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Transformació i reporting cap a l’economia d’impacte
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió d’aigües residuals, residus i sòls contaminants segons la llei 7/2022
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Estalvi energètic i reciclatge a les oficines
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Ozó aplicat a l'agricultura
Preu: 250€ (165,00€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió ambiental a l'empresa
Preu: 315€ (224,40€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya