Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Estalvi energètic i reciclatge a les oficines

Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
Idioma: Castellà
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes

Per què són necessàries les mesures de estalvi energètic i reciclatge?

 • Per què són necessàries les mesures de estalvi energètic i reciclatge?.
 • Canvi climàtic.
 • Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible ODS 13.
 • Acció pel clima.
 • Conceptes utilitzats en conservació del medi ambient, fauna, flora i biodiversitat.
 • Hàbitat Ecosistema Serveis aportats pels ecosistemes.
 • Medi ambient i ésser humà.
 • Relació amb la naturalesa.
 • Contaminació.
 • Abocaments residus.
 • Les 3 Rs.
 • Impacte ambiental.
 • La petjada ecològica.
 • Resum.

Els residus

 • Els residus.
 • Evolució històrica.
 • Impacte ambiental.
 • Problemes derivats dels abocaments incontrolats de residus.
 • Tipus de residus.
 • Residus urbans (no perillosos).
 • Residus perillosos.
 • Residus de la construcció i demolició (inerts).
 • Temps de degradació dels residus.
 • Quant li costa al plàstic degradar-se?.
 • La regla de les tres Rs.
 • Reduir.
 • Reutilitzar.
 • Reciclar residus comuns a l’oficina.
 • Paper  i cartró.
 • Envasos de tòner.
 • Residus d’aparells elèctrics i electrònics.
 • Piles i bateries.
 • Lluminàries i fluorescents.
 • Productes de neteja.
 • Resum.

Energia

 • Energia.
 • Fonts d’energia.
 • Energies renovables.
 • Producció de l’energia a Espanya.
 • Estructura de la generació de l’energia.
 • Malbaratament d’energia.
 • Consum energètic en oficines.
 • On es localitzen els consums majoritaris a les oficines?.
 • La meva empresa és petita... també necessito aplicar mesures d’eficiència energètica?.
 • Factors que influeixen en el consum d’energia en edificis d’oficines.
 • Mesures per estalviar energia a l’oficina.
 • Resum.

Què puc fer a la meva oficina? Pla de millora de gestió energètica i pla de gestió de residus

 • Què puc fer a la meva oficina? Pla de millora de gestió energètica i de gestió de residus.
 • Pla de millora energètica. Passos a seguir.
 • Implicació.
 • Designació del responsable del pla de millora.
 • Inventari dels consums.
 • Qüestionari sobre hàbits de consum dels treballadors.
 • Anàlisi de les dades i definició d’objectius.
 • Selecció de mesures de millora.
 • Implementació de les mesures.
 • Pla d’acció.
 • Seguiment del pla d’acció.
 • Comunicació dels resultats aconseguits.
 • Resum.

Eines pel responsable del pla de millora

 • Eines pel responsable del pla de millora.
 • Funcions del responsable.
 • Realització d’inventaris: consum d’energia, despesa de consumibles i gestió de residus.
 • Inventariar equips i instal·lacions consumidors d’energia.
 • Característiques a inventariar dels principals elements de consum energètic.
 • Despesa de consumibles anual.
 • Generació de residus.
 • Enquesta sobre els hàbits de consum dels treballadors.
 • Anàlisi de l’inventario de consum i definició d’objectius.
 • Com seleccionar les mesures de millora?.
 • Mesures de millora.
 • Il·luminació.
 • Tecnologia LED.
 • Despesa de consumibles.
 • Pla d’acció.
 • Seguiment.
 • Elaboració de material informatiu.
 • 5 tips per a elaborar material informatiu i explicatiu efectiu..
 • Comunicació dels resultats aconseguits.
 • Resum.
 • Tots els treballadors d’oficines, des del personal de neteja fins a administratius i gerents.
 • Persones que realitzen la seva activitat laboral a una oficina i vulguin optimitzar el consum d’energia i rcursos.
 • Aplicar mesures per a millorar la sostenibilitat en el lloc de treball.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer i Google Chrome, es recomana Mozilla Firefox
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Auditor Intern de medi ambient ISO 14001: 2015
Preu: 475€ (378,40€ bonificables)
Durada: 45 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2015
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Pack auditor intern de medi ambient ISO 14001:2015, auditor intern de sistemes de gestió de l'energia ISO 50001 i petjada de carbó i canvi climàtic
Preu: 785€ (699,60€ bonificables)
Durada: 120 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Mercats de carbó: compensació d'emissions
Preu: 255€ (162,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Petjada de carboni i canvi climàtic
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sensibilització mediambiental
Preu: 150€ (88,00€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons Norma ISO 14001 i reglament EMAS
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Transformació i reporting cap a l’economia d’impacte
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió d’aigües residuals, residus i sòls contaminants segons la llei 7/2022
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Ozó aplicat a l'agricultura
Preu: 250€ (165,00€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió ambiental a l'empresa
Preu: 315€ (224,40€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya