Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Gestió ambiental a l'empresa

Preu: 315€ (224,40€ bonificables)
Durada: 40 hores
Idioma: Castellà
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes

El dret en el medi ambient

 • La protecció jurídica del medi ambient.
 • El dret ambiental.
 • Distribució de competències en matèria ambiental.
 • Normativa ambiental aplicable a l’empresa.

Les emissions atmosfèriques i la seva regulació

 • Contaminants atmosfèrics i fonts d’emissió.
 • Actuacions sobre les emissions contaminants.
 • Normativa reguladora de les emissions contaminants.

La regulació del medi aquàtic

 • La contaminació de l’aigua.
 • Obligacions legals per als causants dels abocaments.
 • Normativa relacionada amb la contaminació de l’aigua.
 • Qualitat de l’aigua.

La regulació dels residus

 • Els residus.
 • Legislació bàsica de residus.
 • Obligacions legals per les empreses en matèria de residus industrials.
 • Plans de minimització de residus.

Contaminació acústica

 • El soroll com a factor contaminants.
 • Efectes produïts per la contaminació acústica.
 • Obligacions a complir per les empreses en matèria de soroll.
 • Avaluació del soroll.
 • Mesures de protecció enfront al soroll.

Instruments preventius per a la gestió ambiental

 • L’avaluació de l’impacte ambiental.
 • Prevenció i control integrat de la contaminació.
 • Activitats classificades.

Instruments per a la gestió ambiental de les empreses

 • Sistemes de gestió ambiental.
 • L’etiquetatge ecològic.
 • Professionals que les seves funciones estiguin vinculades amb la gestió ambiental derivada de les activitats desenvolupades a les seves empreses.
 • Qualsevol persona interessada en l’estudi dels aspectes ambientals.
 • Adquirir els coneixements i les eines per a la pràctica de la gestió ambiental en empreses de diferents sectors.
 • És necessari disposar d’un PC, tablet o mòbil capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Auditor Intern de medi ambient ISO 14001: 2015
Preu: 475€ (378,40€ bonificables)
Durada: 45 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2015
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Pack auditor intern de medi ambient ISO 14001:2015, auditor intern de sistemes de gestió de l'energia ISO 50001 i petjada de carbó i canvi climàtic
Preu: 785€ (699,60€ bonificables)
Durada: 120 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Mercats de carbó: compensació d'emissions
Preu: 255€ (162,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Petjada de carboni i canvi climàtic
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sensibilització mediambiental
Preu: 150€ (88,00€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons Norma ISO 14001 i reglament EMAS
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Transformació i reporting cap a l’economia d’impacte
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió d’aigües residuals, residus i sòls contaminants segons la llei 7/2022
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Estalvi energètic i reciclatge a les oficines
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Ozó aplicat a l'agricultura
Preu: 250€ (165,00€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya