Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Auditor Intern de medi ambient ISO 14001: 2015

Preu: 475€ (378,40€ bonificables)
Durada: 45 hores
Idioma: Castellà
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes

Sistemes de gestió Ambiental ISO 14001

 • Introducció a la gestió ambiental i a la norma ISO 14001:2015.
 • Contextos de l’organització, lideratge i planificació.
 • Recolzament i operació.
 • Avaluació de l’acompliment i millora.
 • Qüestions pràctiques de la implantació d’un sistema de gestió ambiental ISO 14001.
 • Normativa aplicable al sistema de gestió ambiental ISO 14001.

Auditoria i certificació dels sistemes de gestió ambiental

 • La normalització internacional i la seguretat industrial.
 • Principals aspectes que reuneixen les auditories d’un SGA.
 • Planificació i preparació d’una auditoria a un SGA.
 • Procés d’auditoria a un SGA.
 • Elaboració de l’informe d’auditoria d’un SGA.
 • Perfil d’un auditor de SGA.
 • Persones interessades a implantar o gestionar un sistema de gestió ambiental basat amb la Norma ISO 14001 i portar a terme una auditoria mediambiental interna o externa, seguint les directrius de la Norma ISO 19011 d’auditoria.
 • Qualsevol persona que vulgui enfocar la seva activitat laboral cap a una de les professions amb una major demanada de professionals.
 • Ajudar a l’organització amb la  implantació d’un SGA amb base a la norma ISO 14001:2015.
 • Realitzar auditories de Sistemas de Gestió Ambiental a empreses de qualsevol sector, seguint les pautes de la Norma d’Auditora ISO 19011.
 • Interpretar i aplicar la Norma de Sistema de Gestió Ambiental ISO 14001 i la Norma d’Auditoria ISO 19011.
 • Aplicar els coneixements sobre auditories a qualsevol organització per a  verificar el compliment del seu Sistema de Gestió Ambiental.
 • Conèixer el Procés de Certificació d’una organització.
 • Reconèixer les característiques i problemes més habituals amb la consecució de la Certificació.
 • Formar-se com Auditor Intern de Medi Ambient, amb els nous requisits plantejats per l’estàndard internacional més reconegut en gestió ambiental com és la norma ISO 14001:2015. 

Requisits Bàsics

És necessari disposar d’un navegador Internet Explorer 6 o superior.
Per a poder visualitzar la Web hauràs de tenir instal·lat el plugin de Macromedia Flash 8 i l’Acrobat Reader. En cas de no tenir-los, es poden descarregar a través d’Internet.

Altres requisits tècnics mínims són

 • Procesador Pentium 800 MHz o similar.
 • 512 Mb de memòria RAM recomendada.
 • Resolució de pantalla de 1024x768 a 32 bits.

Cursos relacionats

Sistemes de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2015
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Pack auditor intern de medi ambient ISO 14001:2015, auditor intern de sistemes de gestió de l'energia ISO 50001 i petjada de carbó i canvi climàtic
Preu: 785€ (699,60€ bonificables)
Durada: 120 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Mercats de carbó: compensació d'emissions
Preu: 255€ (162,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Petjada de carboni i canvi climàtic
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sensibilització mediambiental
Preu: 150€ (88,00€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons Norma ISO 14001 i reglament EMAS
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Transformació i reporting cap a l’economia d’impacte
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió d’aigües residuals, residus i sòls contaminants segons la llei 7/2022
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Estalvi energètic i reciclatge a les oficines
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Ozó aplicat a l'agricultura
Preu: 250€ (165,00€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió ambiental a l'empresa
Preu: 315€ (224,40€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya