Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Sistemes de gestió ambiental segons norma ISO 14001:2015

Data: 21/02/2023 al 23/05/2023
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
Idioma: Castellà
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
 • Introducció a la gestió ambiental i la normativa ISO 14001:2015.
 • Context de l’organització, lideratges i planificació.
 • Recolzament i operació.
 • Avaluació de l’acompliment i millora.
 • Qüestions pràctiques de la implantació d’un sistema de gestió Ambiental ISO 14001.
 • Normativa aplicable al sistema de gestió ambiental ISO 14001.
 • Responsables de la implantació i gestió del sistema de gestió ambiental de l’organització, tant a directius i responsables de l’empresa, com als tècnics responsables d’aquests vectors mediambientals que intervinguin en el seu control.
 • Qualsevol treballador que vulgui  incorporar-se i desenvolupar la seva activitat professional al departament de medi ambient de l’empresa.
 • Identificar els requisits establerts per la Normativa ISO 14001.
 • Conèixer les claus per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental aplicant els requisits de la normativa ISO 14001.
 • Participar en la implantació i gestió d’un sistema de gestió ambiental conforme a l’ISO 14001.
 • Fixar i promulgar les polítiques i els procediments operatius necessaris per aconseguir els objectius ambientals.
 • Implantar un sistema de gestió ambiental ISO 14001.

Requisits Bàsics

 • És necessari disposar d’un navegador Internet Explorer 6 o superior.
 • Per a poder visualitzar la Web hauràs de tenir instal·lat el plugin de Macromedia Flash 8 i l’Acrobat Reader. En cas de no tenir-los, es poden descarregar a través d’Internet.

Altres requisits tècnics mínims són

 • Procesador Pentium 800 MHz o similar.
 • 512 Mb de memòria RAM recomanada.
 • Resolució de pantalla de 1024x768 a 32 bits.

Cursos relacionats

Auditor Intern de medi ambient ISO 14001: 2015
Data: 21/02/2023 al 13/06/2023
Preu: 430€ (334,40€ bonificables)
Durada: 45 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Aigües residuals, residus i sòls contaminants
Data: 21/02/2023 al 23/05/2023
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Pack auditor intern de medi ambient ISO 14001:2015, auditor intern de sistemes de gestió de l'energia ISO 50001 i petjada de carbó i canvi climàtic
Data: 16/01/2023 al 16/10/2023
Preu: 750€ (638,00€ bonificables)
Durada: 120 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Mercats de carbó: compensació d'emissions
Data: 21/02/2023 al 09/05/2023
Preu: 255€ (154,00€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Petjada de carboni i canvi climàtic
Data: 21/02/2023 al 23/05/2023
Preu: 325€ (228,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sensibilització mediambiental
Preu: 140€ (83,60€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Sistemes de gestió ambiental segons Norma ISO 14001 i reglament EMAS
Preu: 320€ (224,40€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Transformació i reporting cap a l’economia d’impacte
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Gestió d’aigües residuals, residus i sòls contaminants segons la llei 7/2022
Preu: 400€ (308,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Estalvi energètic i reciclatge a les oficines
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Ozó aplicat a l'agricultura
Data: 24/02/2023 al 17/03/2023
Preu: 250€ (165,00€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Medi Ambient
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de