Carregant web FCAC

SAVASCO

Estructuració d’un sector de valorització transfronterer de les tiges de blat de moro i de gira-sol per a la construcció

Projecte INTERREG (Espanya-França-Andorra) POCTEFA 2014-2020 que té l’objectiu d’estructurar un sector de la construcció sostenible al territori transpirinenc per contribuir a la reducció de l’impacte ambiental de la indústria de l’edificació. 

La durada del projecte és de 3 anys i es desenvolupa entre 2020 i 2022.

Objectius

 • Desenvolupament de mètodes per recollir i processar les tiges de gira-sol i blat de moro a un cost moderat per a la producció d’agregats vegetals amb característiques fisicoquímiques controlades.
 • Formulació, implementació i caracterització de productes de construcció que incorporin aquests agregats vegetals.
 • Identificació i posada en xarxa dels actors d’un sector transfronterer per a la valorització de les tiges de blat de moro i gira-sol en materials de construcció (cooperatives agràries, dissenyadors, artesans, indústria de la construcció, distribuïdors de materials, institucions de recerca i formació).
 • Anàlisi del cicle de vida dels productes de construcció desenvolupats i del sector en el seu conjunt.

Cooperatives participants

El sector de cultius herbacis de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya com a part interessada.

Socis del projecte

La FCAC participa el projecte dins un consorci format per Laboratoris LMDC i LERASS, Université Toulouse III Paul Sabatier, Grup de recerca GICITED de la Universitat Politècnica de Catalunya, SUSCAPE de la Universitat Rovira i Virgili, LCA-AGROMAT de l’Institut National Polytechnique de Toulouse, la cooperativa d’arquitectura Arqbag i la cooperativa de treball COECO Terre de Bois.

A més del socis associats: Association Régionale d’Ecoconstruction du Sud- Ouest (ARESO), Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat del Collegi d’Arquitectes de Catalunya (AuS), House Habitat - Casa Pasiva, ORíGENS - Escola Taller de Bioconstrucció, EcoHabitar coop i Envirobat Occitanie.

Resultats obtinguts

 • Elaboració un mètode de recol·lecció de tiges de blat de moro i gira-sol per a l’obtenció separada de la medul·la i escorça.
 • Re-aprofitament de subproductes agraris locals per trobar nous mercats.
 • Caracterització del material vegetal per a la seva utilització en construcció.
 • Identificació del valor d’humitat per sobre del qual és difícil conservar les tiges de blat de moro i gira-sol.
 • Desenvolupament d’un procés que permet separar la medul·la de l’escorça de les tiges amb eines relativament senzilles mitjançant un procés de separació en sec.
 • Elaboració de tres materials a partir de la medul·la vegetal per a la producció de formigó d’origen vegetal: aglutinant mineral reactiu, aglutinat d’argila i panells aïllants 100% d’origen biològic amb aglutinant de midó.
 • Optimització de la formula (quantitat d’aglutinant i quantitat d’agregats vegetals) per l’optimització del rendiment del material.
 • Obtenció d’un material lleuger i amb baixa conductivitat tèrmica perfecte pel seu ús en aïllament.
 • Establiment dels paràmetres de producció del material projectat.
 • Preparació de blocs de cal, terra i material vegetal, i caracterització de les seves propietats tèrmiques i acústiques.
 • Fabricació de dos prototips a escala real, on s’han utilitzat els diferents materials obtinguts, amb l’objectiu d’utilitzar-ho per a la demostració, i de caracteritzar les característiques i evolució dels materials.
 • Formació d’una xarxa de treball entre els actors de tota la cadena de valor.

Més informació

TN Vespre - 3 d'agost de 2022

WEB
www.savasco-poctefa.eu

Entitats finançadores

Projecte cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L’objectiu de POCTEFA és enfortir la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. La seva ajuda se centra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i ambientals transfrontereres mitjançant estratègies conjuntes per al desenvolupament territorial sostenible.

Recol·lecta de tiges de blat de moro per elaborar materials de bioconstrucció
Recol·lecta de tiges de blat de moro per elaborar materials de bioconstrucció © FCAC
Recol·lecta de canyes de blat de moro
Recol·lecta de canyes de blat de moro © FCAC
Material per a la bioconstrucció del prototip
Material per a la bioconstrucció del prototip © FCAC
Procés de construcció del prototip
Procés de construcció del prototip © FCAC
Procés de construcció del prototip
Procés de construcció del prototip © UPC
Prototip de bioconstrucció
Prototip de bioconstrucció © FCAC

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya