Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Agent d'igualtat d'oportunitats

Data: 22/02/2024 al 22/08/2024
Preu: 690€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
Idioma: Castellà
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes

La figura de l’agent d’igualtat

 • Marc legal, funcions i àmbits de treball.

Equitat de gènere i igualtat d’oportunitats

 • Dimensions de la igualtat, formes de discriminació, accions correctores i polítiques de transversalitat de gènere.

El gènere com a organitzador social

 • Sistema sexe-gènere, principals agents de socialització de gènere (família, escola, oci, mitjans de comunicació), eines per a l’anàlisi de gènere.

Drets de les dones

 • Drets humans i drets de les dones; drets econòmics, socials i culturals; violència de gènere; drets sexuals i reproductius.

Economia i mercat laboral

 • Aportacions de l’economia crítica i feminista; gènere i mercat laboral; emprenedoria femenina; dones i àmbit rural.

Androcentrisme i noves masculinitats

 • Comunicació i llenguatge; ciència i salut; història; conciliació i organització del temps; grups de noves masculinitats.

Aplicació pràctica a l’empresa: el pla d’igualtat d’oportunitats

 • Concepte i objectius.
 • Metodologia de treball.
 • Fases del pla.
 • Diagnòstic del pla d’igualtat.
 • Definició de polítiques.
 • Avaluació i seguiment.

* Mòdul addicional d’eines pràctiques: habilitats per a la negociació i la mediació, pautes per al consens, activitats orientades a la sensibilització.

 • Persones que formen part de la Comissió d'Igualtat de la seva empresa o bé estiguin actualment implementant mesures d'igualtat.
 • Obtenir una amplia perspectiva en relació a la construcció històrica, social i cultural del gènere.
 • Conèixer les polítiques públiques i de legislació vigent en matèria d’igualtat.
 • Conèixer les bases culturals i ideològiques que sostenen la violència de gènere, així com les mesures de prevenció i actuació enfront a aquesta.
 • Desenvolupar una capacitat d’anàlisi que permeti detectar situacions de desigualtat i de discriminació, realitzar diagnòstics i informes d’impacte de gènere.
 • Analitzar el mercat laboral amb perspectiva de gènere, i dissenyar i implantar mesures correctores i de promoció per a la igualtat.
 • Dissenyar, coordinar, implementar i avaluar un pla d’igualtat d’oportunitats a l’empresa o a d'altres organitzacions.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer, es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Sensibilització de gènere
Preu: 150€ (85,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Plans d'igualtat i preparació per a l'entrada en vigor del RDL 6/2019 sobre mesures urgents d'igualtat a l'ocupació
Data: 19/02/2024 al 06/05/2024
Preu: 295€ (206,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Mobbing i assetjament laboral
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
L'economia circular i la seva aplicació a l'empresa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Marc conceptual de la responsabilitat corporativa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Lideratge inclusiu i gestió de la diversitat
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla de gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Igualtat retributiva a la feina entre dones i homes. Reial Decret 902/2020
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla d'igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació
Data: 16/02/2024 al 30/04/2024
Preu: 300€ (209€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Economia circular
Data: 17/10/2023 al 05/12/2023
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Violència de gènere
Data: 22/02/2024 al 13/06/2024
Preu: 390€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya