Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Igualtat retributiva a la feina entre dones i homes. Reial Decret 902/2020

Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
Idioma: Castellà
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
 • Igualtat de gènere en matèria retributiva. Normativa i principis.
 • Com complir amb la normativa d’igualtat retributiva?
 • Professionals que participen a l’àrea de responsabilitat corporativa (RC).
 • Consultors i assessors especialitzats en RC.
 • Directius i responsables encarregats de la gestió i implementació de polítiques de RC.
 • Directius, càrrecs tècnics i de responsabilitat intermèdia que vulguin desenvolupar els seus coneixements en el camp de la RC.
 • Representants dels treballadors agrupacions sindicals.
 • Interpretar les normes i instruments que regula el Reial Decret 902/2020 per aplicar-los a l’empresa i eradicar la bretxa salarial de gènere.
 • Conèixer les disposicions sobre igualtat retributiva regulades en el Reial Decret 902/2020, en compliment del dret a la igualtat de tracte i no discriminació per raó de sexe.
 • Descriure els instruments regulats en el Reial Decret 902/2020 per a complir amb el principi de transparència retributiva i l’obligació d’igual retribució per a una feina d’igual valor.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer i Google Chrome, es recomana Mozilla Firefox
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Agent d'igualtat d'oportunitats
Data: 22/02/2024 al 22/08/2024
Preu: 690€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Sensibilització de gènere
Preu: 150€ (85,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Plans d'igualtat i preparació per a l'entrada en vigor del RDL 6/2019 sobre mesures urgents d'igualtat a l'ocupació
Data: 19/02/2024 al 06/05/2024
Preu: 295€ (206,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Mobbing i assetjament laboral
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
L'economia circular i la seva aplicació a l'empresa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Marc conceptual de la responsabilitat corporativa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Lideratge inclusiu i gestió de la diversitat
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla de gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla d'igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació
Data: 16/02/2024 al 30/04/2024
Preu: 300€ (209€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Economia circular
Data: 17/10/2023 al 05/12/2023
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Violència de gènere
Data: 22/02/2024 al 13/06/2024
Preu: 390€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya