Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Sensibilització de gènere

Preu: 150€ (85,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
Idioma: Castellà
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
 • Igualtat i perspectiva de gènere.
 • El treball de les dones: realitats i mites.
 • Dones i homes en el mercat laboral.
 • Comunicació i llenguatge inclusius.
 • Recursos humans amb perspectiva de gènere.
 • El pla d’igualtat a l’empresa.
 • Prevenció i actuació contra l’assetjament en l’àmbit laboral.
 • La llei de garantia integral de la llibertat sexual en l’àmbit laboral.
 • Professionals d'organitzacions que tinguin la intenció d'integrar les polítiques d'igualtat de gènere en les polítiques de qualitat.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en l’exercici de les teves activitats laborals.
 • Comprendre els conceptes d’igualtat i perspectiva de gènere, detectant de quina forma les desigualtats de gènere afecten tots els àmbits de la vida.
 • Conèixer la situació de les dones en l’àmbit laboral reconeixent les diferents situacions de discriminació que es poden donar.
 • Identificar situacions de desigualtat en el mercat laboral, i diferenciar entre conciliació de la vida personal, familiar i laboral i coresponsabilitat.
 • Reflexionar entorn a les diverses formes de comunicació i als diferents usos del llenguatge des d’una perspectiva de gènere.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió de recursos humans i a la prevenció de riscos laborals.
 • Identificar l’assetjament i la discriminació en l’àmbit laboral i adquirir les eines necessàries per a prevenir-lo.
 • Comprendre la importància dels plans d’igualtat en l’empresa i com s’elaboren, per aconseguir unes bones pràctiques personals i empresarials.
 • Examinar i identificar com determinats contexts socials són proclaus a la violència contra les dones., sent capaços de recolzar i seleccionar les estratègies més adequades a utilitzar a les organitzacions per a prevenir i actuar contra aquest tipus de violència.
 • Ordinador o Tablet amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats a l’última versió disponible. Evitar Internet Explorer, es recomana Google Chrome o Mozilla Firefox
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents en els navegadors per a la direcció del campus.
 • Última versió d’Adobe FlashPlayer i Adobe Reader.
 • Habilitar so i micròfon.

Cursos relacionats

Agent d'igualtat d'oportunitats
Data: 22/02/2024 al 22/08/2024
Preu: 690€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Plans d'igualtat i preparació per a l'entrada en vigor del RDL 6/2019 sobre mesures urgents d'igualtat a l'ocupació
Data: 19/02/2024 al 06/05/2024
Preu: 295€ (206,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Mobbing i assetjament laboral
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
L'economia circular i la seva aplicació a l'empresa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Marc conceptual de la responsabilitat corporativa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Lideratge inclusiu i gestió de la diversitat
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla de gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Igualtat retributiva a la feina entre dones i homes. Reial Decret 902/2020
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla d'igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació
Data: 16/02/2024 al 30/04/2024
Preu: 300€ (209€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Economia circular
Data: 17/10/2023 al 05/12/2023
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Violència de gènere
Data: 22/02/2024 al 13/06/2024
Preu: 390€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya