Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

L'economia circular i la seva aplicació a l'empresa

Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
Idioma: Castellà
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
 • L’economia circular com acció sostenible i responsable.
 • Elements del nou model circular.
 • Accions reguladores i impulsores de l’economia circular.
 • La implementació de l’economia circular a l’empresa.
 • Professionals que participen en l’àrea de responsabilitat corporativa.
 • Personal vinculat amb la gestió ambiental.
 • Consultors i assessors especialitzats en RC i gestió ambiental.
 • Directius i propietaris de PIMES amb perfil d’emprenedors en el camp de la RC.
 • Directiu, càrrecs tècnics i de responsabilitat intermèdia que vulguin desenvolupar els seus coneixement en el camp de l’economia circular.
 • Professionals que vulguin  adquirir competències en matèria de responsabilitat corporativa.
 • Treballadors vinculats amb la gestió i classificació de residus.
 • Comprendre la relació entre sostenibilitat, responsabilitat corporativa i economia circular.
 • Conèixer i comprendre el concepte d’economia circular
 • Identificar els processos i elements claus de l’economia circular.
 • Saber identificar els organismes prescriptors vinculats amb l’economia circular.
 • Conèixer la legislació internacional i nacional relacionada amb l’economia circular.
 • Saber aplicar els principis bàsics per a implementar un model d’economia circular a l’empresa.
 • Aplicar els indicadors per a mesurar l’economia circular.
 • Saber aproximar-se a la normalització i certificació vinculada amb aquesta matèria.
 • Saber contextualitzar l’economia circular en l’entorno empresarial.

Requisits bàsics

 • És necessari disposar d’un navegador Internet Explorer 6 o superior.
 • Per a poder visualitzar la Web és necessari tenir instal·lat el plugin de Macromedia Flash 8 i l’Acrobat Reader. En cas de no tenir-ne, es pot descarregar a través d’Internet.

Altres requisits tècnics mínims són

 • Processador Pentium 800 MHz o similar.
 • 512 Mb de memòria RAM recomanada.
 • Resolució de pantalla de 1024x768 a 32 bits.

Cursos relacionats

Agent d'igualtat d'oportunitats
Data: 22/02/2024 al 22/08/2024
Preu: 690€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Sensibilització de gènere
Preu: 150€ (85,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Plans d'igualtat i preparació per a l'entrada en vigor del RDL 6/2019 sobre mesures urgents d'igualtat a l'ocupació
Data: 19/02/2024 al 06/05/2024
Preu: 295€ (206,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Mobbing i assetjament laboral
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Marc conceptual de la responsabilitat corporativa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Lideratge inclusiu i gestió de la diversitat
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla de gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Igualtat retributiva a la feina entre dones i homes. Reial Decret 902/2020
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla d'igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació
Data: 16/02/2024 al 30/04/2024
Preu: 300€ (209€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Economia circular
Data: 17/10/2023 al 05/12/2023
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Violència de gènere
Data: 22/02/2024 al 13/06/2024
Preu: 390€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya