Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Pla d'igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació

Data: 16/02/2024 al 30/04/2024
Preu: 300€ (209€ bonificables)
Durada: 25 hores
Idioma: Castellà
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes

Antecedents històrics i socials de la igualtat

 • Els moviments reivindicatius.   
 • La construcció social de la realitat.
 • La figura de l’agent d’igualtat d’oportunitats.

Bases legals de la igualtat

 • La igualtat formal.
 • La negociació col·lectiva com a eina per a la igualtat.
 • La Llei Orgànica 3/2007 o Llei d’Igualtat.

Aspectes bàsics sobre el pla d’igualtat

 • Concepte i contingut dels plans.
 • Metodologia per a l’elaboració d’un pla d’igualtat.
 • Consideracions generals. Agents implicats.
 • Fases d’elaboració del pla.

Tècniques per a la definició, planificació, desenvolupament i avaluació de plans i mesures de desenvolupament en igualtat

 • Introducció a les tècniques d’investigació.
 • Tècniques d'investigació social.
 • La investigació-acció participativa.
 • Tècniques de gestió de plans d’igualtat.
 • Responsables de recursos humans, representants legals dels treballadors i equips directius, que per obligació legal hagin de gestionar i elaborar un pla d’igualtat.
 • Treballadors que, entre les seves funcions, hagin d’assessorar en matèria d’igualtat.
 • Elaborar i aprovar un pla d’igualtat, a partir de la negociació col·lectiva.
 • Conèixer els fets socials que han existit al llarg de la història i que han propiciat la igualtat entre homes i dones en diferents àmbits, així com les teories que expliquen diversos aspectes molt relacionats amb la igualtat.
 • Saber interpretar i aplicar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la normativa relacionada amb aquest àmbit.
 • Descriure les fases d’elaboració i identificar els agents implicats.
 • Assenyalar les tècniques d’investigació social.
 • Entendre les bases legals de l’ordenament jurídic espanyol en matèria d’igualtat.
 • Elaborar i implantar el pla d’igualtat a l’empresa.
 • Conèixer les diferents tècniques que poden ajudar en la gestió integral del pla d’igualtat a l’empresa.
 • Ordinador, tauleta o smartphone amb connexió a Internet.
 • Navegadors actualitzats en l’última versió disponible.
 • Deshabilitar bloqueig de finestres emergents.
 • Última versió d’Adobe Reader.
 • Habilitar el so.

Cursos relacionats

Agent d'igualtat d'oportunitats
Data: 22/02/2024 al 22/08/2024
Preu: 690€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Sensibilització de gènere
Preu: 150€ (85,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Plans d'igualtat i preparació per a l'entrada en vigor del RDL 6/2019 sobre mesures urgents d'igualtat a l'ocupació
Data: 19/02/2024 al 06/05/2024
Preu: 295€ (206,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Mobbing i assetjament laboral
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
L'economia circular i la seva aplicació a l'empresa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Marc conceptual de la responsabilitat corporativa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Lideratge inclusiu i gestió de la diversitat
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla de gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Igualtat retributiva a la feina entre dones i homes. Reial Decret 902/2020
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Economia circular
Data: 17/10/2023 al 05/12/2023
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Violència de gènere
Data: 22/02/2024 al 13/06/2024
Preu: 390€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya