Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Economia circular

Data: 17/10/2023 al 05/12/2023
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
Idioma: Castellà
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
 • Estratègia, lideratge i gestió del canvi.
 • Marc conceptual de l’economia circular
 • Eines i conceptes clau.
 • De l’estratègia a l’acció en cada un dels sectors estratègics: serveis.
 • De l’estratègia a l’acció en cada un dels sectors estratègics: moda
 • De l’estratègia a l’acció en cada un dels sectors estratègics: turisme
 • De l’estratègia a l’acció en cada un dels sectors estratègics: industrial
 • Innovació i ecosistemes circulars.
 • Directors generals i responsables de sostenibilitat que han començat una transició cap a la circularitat i les seves implicacions transversals en el seu negoci.
 • Professionals en llocs de direcció i de lideratge que vulguin aprofundir en el concepte de sostenibilitat per a comprendre l’impacte que pot tenir l’economia circular a tots els nivells de l’organització.
 • Gerents que vulguin ampliar la seva perspectiva per a dissenyar una estratègia de transició cap a la circularitat i implementar-la.
 • Conèixer els diferents models de negoci circulars per a implantar la circularitat a la teva empresa
 • Aprofundir en les avantatges d’aplicar estratègies sostenibles i descobrir el seu impacte positiu en els comptes de resultats.
 • Obtenir una visió transversal que ens permeti desenvolupar bones pràctiques empresarials.
 • És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet.  Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Agent d'igualtat d'oportunitats
Data: 22/02/2024 al 22/08/2024
Preu: 690€ (594,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Sensibilització de gènere
Preu: 150€ (85,80€ bonificables)
Durada: 12 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Plans d'igualtat i preparació per a l'entrada en vigor del RDL 6/2019 sobre mesures urgents d'igualtat a l'ocupació
Data: 19/02/2024 al 06/05/2024
Preu: 295€ (206,80€ bonificables)
Durada: 20 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Mobbing i assetjament laboral
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
L'economia circular i la seva aplicació a l'empresa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Marc conceptual de la responsabilitat corporativa
Data: 19/02/2024 al 20/05/2024
Preu: 345€ (250,80€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Lideratge inclusiu i gestió de la diversitat
Preu: 2.700€ (660,00€ bonificables)
Durada: 80 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla de gestió de la diversitat LGTBI a l'empresa
Preu: 320€ (222,75€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Igualtat retributiva a la feina entre dones i homes. Reial Decret 902/2020
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Pla d'igualtat. Desenvolupament, implantació, seguiment i avaluació
Data: 16/02/2024 al 30/04/2024
Preu: 300€ (209€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Violència de gènere
Data: 22/02/2024 al 13/06/2024
Preu: 390€ (297,00€ bonificables)
Durada: 40 hores
On-line Responsabilitat social corporativa
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya