Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Gestió i control de l'estrès

Preu: 220€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
Idioma: Castellà
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes

Què és l’estrès. Aspectes personals i psicosocials

 • Definicions i paradigmes sobre l’estrès. Estrès positiu i negatiu.
 • Indicadors personals d’estrès.
 • Provocadors d’estrès: personals, laborals, socials i polítics.
 • Relacions interpersonals, comunicació i estrès.

L’estrès com a problema laboral i psicosocial

 • L’estrès com a problema: alteracions personals i laborals.
 • Fonts d’estrès personals: actituds personals, estil de vida i estrès.
 • Els estils de comunicació interpersonals i origen de l’estrès.
 • Les emocions i l’estrès: competències de la Intel·ligència emocional i generació d’estrès.

Estratègies de gestió de l’estrès

 • Principi de gestió de l’estrès.
 • Com anticipar-se positivament a les situacions estressants.
 • Gestió de l’estrès des de la perspectiva de la prevenció de riscos laborals.
 • Creadors d’estrès personals. Els diàlegs interns com a factor clau.

Tècniques i recursos per a la gestió de l’estrès

 • Procés bàsic: anticipar, vigilar i descarregar.
 • Anticipar situacions estressants: diàlegs interns i fantasies negatives.
 • Vigilar situacions estressants.
 • Reducció de la tensió al llarg del dia.
 • Creació de tolerància davant l’estrès.
 • Desenvolupament d’un pla d’acció.

Bases de l’organització de la feina: situació i context

 • Organitzar-se en funció de les característiques del lloc de feina.
 • Adoptar comportaments adequats.

Mètodes i eines per a organitzar la feina

 • El problema del temps: símptomes i causes.
 • Principis d’organització personal.
 • Planificar el temps de feina.
 • Els lladres del temps.
 • Com administrar el temps.
 • Establir prioritats.
 • Classificació de tasques importants, urgents, actives, rutinàries.
 • Tractament d’imprevistos i urgències.
 • Utilitzar la delegació com a eina d’organització del temps.
 • Empreses, organitzacions i persones que pensen que en la societat actual el ritme de vida, ens fa conviure amb situacions estressants que arriben a perjudicar greument la nostra salut i que minven la nostra qualitat de vida.
 • En qualsevol àmbit  professional on les persones estiguin sotmeses a una elevada pressió i responsabilitat.
 • Conèixer els agents psicosocials que actuen en l’àmbit laboral, així com els seus nivells d’incidència sobre la salut.
 • Prevenir i controlar situacions estressants mitjançant eines d’intervenció que permetin contribuir al benestar del treballador.
 • Conèixer els principals agents provocadors d’estrès en diferents àmbits, tant personals com professionals.
 • Entendre la importància de les relacions interpersonals en la generació d’estrès.
 • Reconèixer quan es pot modificar la situació estressant i quan la seva resposta.
 • Reconèixer alguns dels efectes de l’estrès en l’entorn professional.
 • Obtenir eines de resolució de conflictes i negociació.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes

Cursos relacionats

Com reduir l'estrès laboral
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Mindfulness
Preu: 320€ (223,30€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Hàbits saludables
Preu: 120€ (85,80€ bonificables)
Durada: 4 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Alimentació saludable
Preu: 35€ (14,85€ bonificables)
Durada: 2 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Mediació i resolució de conflictes
Preu: 360€ (264,00€ bonificables)
Durada: 48 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Higiene postural i esquena sana
Preu: 120€ (73,70€ bonificables)
Durada: 10 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Mindfulness: autoestima, equilibri i benestar
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Tècniques de relaxació física activa
Preu: 275€ (185,90 bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Tècniques de relaxació mental i meditació
Preu: 200€ (111,38€ bonificables)
Durada: 15 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Alimentació equilibrada i els seus efectes en la salut
Preu: 300€ (198€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Gimnàstica laboral
Preu: 275€ (185,90€ bonificables)
Durada: 25 hores
On-line Empresa saludable
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya