Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Fonaments e-marqueting

Preu: 260€ (165,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
Idioma: Castellà
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes

MÒDUL 1. EL COMERÇ ELECTRÒNIC

Es defineix el comerç electrònic en totes les seves facetes, descrivint les modalitats que existeixen i la tecnologia que el fa possible. Mostra com portar a terme un projecte de negoci per Internet, estudiant els seus avantatges i inconvenients, tractant altres conceptes com poden ser: màrqueting, logística, distribució, mesures de pagament i seguretat, així com el marc legislatiu a Internet.

E-business i e-commerce

 • Es tracten tots els conceptes referents al començ electrònic, diferenciant l’e-business i l’e-commerce. Es mostra a través d’exemples els diferents tipus de comerç electrònic que existeixen i les diferents modalitats, donant a conèixer tots els avantatges i inconvenients que ens podem trobar si volem ampliar el nostre negoci a través d’Internet.

Comerç electrònic entre empreses

 • S’explica una de les modalitats més importants del comerç electrònic: el comerç entre dues empreses. Informant del què és un marketplace, els tipus que existeixen i els seus beneficis.

Comerç electrònic al consumidor final (B2C)

 • S’informa d’una de les modalitats del comerç electrònic, la que existeix amb el consumidor final. Se’ns mostra amb exemples tot el procés de compra i els avantatges i inconvenients d’aquesta modalitat de comerç.

Màrqueting a Internet

 • Es descriu totes les tècniques de publicitat existents per donar a conèixer un negoci a Internet, com per exemple, centrar-nos en els clients per obtenir tota la informació que desitgem.

Aspectes legals

 • Es tracta tot el marc legislatiu que ens podem trobar amb el comerç electrònic i amb Internet. Informa dels delictes a Internet.

Futur del comerç electrònic

 • S’explica com han evolucionat els negocis a Internet, com seran en un futur immediat, i com serà l’impacte del comerç electrònic en els diferents sectors de l’economia.

MÒDUL 2. MÀRQUETING

Aprenentatge sobre el màrqueting, els mitjans que utilitza i les diferents aplicacions.

Introducció al màrqueting

 • Se’ns presenten els principis bàsics del màrqueting, la identificació d’un desig o d’una necessitat, en els camps d’aplicació i el seu abast.

La gestió del màrqueting

 • Aprendrem tot allò relacionat amb la gestió comercial, procés pel qual l’empresa, tenint en compte les noves i variables necessitats del mercat, s’adapta a elles reorientant la seva cartera de productes.

Sistemes d’informació i investigació de màrqueting

 • Estudi del SIM i els seus subsistemes, recopilació d’informació valuosa per el bon funcionament d’una campanya de màrqueting. També coneixerem el procés d’investigació de mercats i les diferents eines que s’utilitzen.

El mercat

 • Definició de mercat, de microentorn i macroentorn.

Segmentació i posicionament

 • Es tracta la importància de la segmentació del mercat en la tasca de màrqueting.

El comportament del consumidor

 • El comportament dels diferents tipus de consumidor enfront un producte o servei.

El producte

 • Coneixerem els productes, trets físics, composicions i atributs de valor.

El preu

 • Concepte de preu en màrqueting, selecció dels objectius, estimació de la demanda, estimació de costos, etc.

La distribució

 • Coneixerem la definició de distribució i la seva importància en una bona campanya de màrqueting.

La publicitat

 • Definició de publicitat, característiques i les diferents formes d’informar o persuadir al consumidor de les característiques del producte o servei.

Le relacions públiques

 • Definició de relacions públiques, característiques i aplicacions dins de la campanya de màrqueting.

MÒDUL 3. LES NOVES TECNOLOGIES

Introducció a les noves tecnologies de comunicació: e-comunicació i els aspectes més rellevants d’aquesta. Tipus de xarxes, fores de comunicació en xarxa. Fòrums, BBS, IRC, etc.

La E-Comunicació

 • Veurem el concepte d’e-comunicació i els seus  aspectes més rellevants. Tipus de xarxes, formes de comunicació en xarxa. Fòrums, BBS, IRC, etc.

Arxiu informàtic: sistemes d’arxiu

 • S’estudia l’arxiu des d’un punt de vista informàtica. Veurem formats i sistemes d’arxiu, protocols, etc.

Arxiu informàtic: Sistemes d’emmagatzemar les noves tecnologies

 • Veurem els sistemes d’emmagatzemar els arxius informàtics més importants, així com les noves tecnologies aplicades en aquest camp: reconeixement d’escriptura i veu. 
 • Professionals de l'àrea de màrqueting o bé aquelles persones que vulguin dominar els principals conceptes, estratègies i eines fonamentals per a prendre decisions de negoci relacionades amb Internet de forma exitosa.
 • Aprendre els aspectes bàsics del màrqueting directe per  Internet, com són l’e-mail màrqueting, les llistes i distribució, els programes de fidelització de clients, etc.
 • Dissenyar i posar en marxar campanyes de màrqueting on-line.
 • Obtenir i analitzar la informació obtinguda a través d’Internet.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Màrqueting, imatge i comunicació a l'empresa
Preu: 310€ (220,00€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Animació i presentació del producte en el punt de venda
Data: 22/02/2024 al 22/07/2024
Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Publicitat digital
Preu: 415€ (346,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Màrqueting on-line
Preu: 390€ (316,80€ bonificables)
Durada: 48 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comportament del consumidor
Preu: 505€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Direcció de màrqueting
Preu: 510€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comerç electrònic i màrqueting on-line
Preu: 855€ (831,60€ bonificables)
Durada: 144 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Promoció de l'empresa a Internet i a les xarxes socials
Preu: 420€ (330,00 € bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Tècniques de fidelització de clients
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
El client. Tipus i motivacions de compra
Preu: 225€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Tècniques de relació amb el client
Preu: 495€ (404,25€ bonificables)
Durada: 70 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya