Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

El client. Tipus i motivacions de compra

Preu: 220€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
Idioma: Castellà
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes

Introducció

 • La importància de conèixer al client i els seus motius de compra.
 • Introducció a l’estudi del comportament del consumidor.
 • Factors que influeixen en les conductes de compra.
 • Factors relacionats amb el client.
 • Factors socials i culturals.
 • Factors del producte.
 • Factors relacionats amb el màrqueting del producte.

Característiques físiques i de personalitat dels clients

 • Introducció.
 • Característiques físiques.
 • Sexe.
 • Edat.
 • Situació familiar.
 • Morfologia.
 • Discapacitats físiques.
 • Conclusions respecte a l’estudi de les característiques externes del consumidor.
 • La personalitat.
 • Estudi de les característiques de personalitat del consumidor.
 • Tipologia de client segons les seves característiques de personalitat.
 • Conclusions.
 • Com és el consumidor a l’actualitat.
 • El consumidor i les noves tecnologies.

Influències socials

 • Introducció.
 • Influències socials.
 • Cultura.
 • Subcultures o cultures minoritàries.
 • Estil de vida.
 • La classe social.
 • Influències de grups.

Les necessitats del client

 • Introducció.
 • Estudi de les necessitats del consumidor.
 • Teories sobre les necessitats humanes. Aplicacions a l’estudi del comportament del consumidor.
 • Introducció.
 • Jerarquia de les necessitades de Maslow.
 • Com convertir la necessitat en motivació de compra.

Motivació de compra

 • Introducció.
 • Concepte de motivació.
 • Tipus de motivació.
 • El grau de motivació i la implicació del client.
 • Teories sobre la motivació de compra.
 • La compra per instint.
 • La compra com l’assoliment d’una meta.
 • La compra com a conducta apresa.
 • Els reforços i incentius en la compra: l’hàbit.
 • Factors que influeixen en la compra de producte o servei.
 • Motivació per producte.
 • El color i el producte.

Procés de compra

 • Introducció.
 • Com influeix la percepció en els comportaments de compra.
 • La percepció i els processos perceptius.
 • El llindar absolut. L’adaptació.
 • El llindar diferencial.
 • L’aprenentatge.
 • Teories conductistes de l’aprenentatge.
 • Aprenentatge cognoscitiu.
 • Aplicacions de les teories sobre l’aprenentatge el màrqueting i la publicitat.
 • La teoria de la participació: els hemisferis cerebrals i les decisions de compra.
 • Rutes centrals i perifèriques per a la persuasió.
 • Estudi de la lleialtat del client.
 • Estudi dels hàbits de compra.
 • Fonts d’informació a nivell públic i a nivell privat.

Investigació de les necessitats i motivacions de compra

 • Introducció.
 • Com esbrinar les necessitats i motivacions dels clients.
 • Investigació qualitativa.
 • Investigació quantitativa.
 • Com escollir una empresa especialitzada en la investigació de mercats i motius de compra.

Destinataris

Persones interessades en aprendre la tècnica de les preguntes per esbrinar les necessitats i motius dels clients, comprenent la importància de les motivacions, influències socials i percepcions com a factors que influeixen en la decisió de compra del client.

 • Classificar al client segons les seves característiques internes i externes, per a definir un perfil que ens ajudi a segmentar el mercat i a posicionar l’empresa.
 • Conèixer les característiques externes que defineixen al client: edat, sexe, morfologia, etc., així com les seves característiques internes: personalitat, motivacions; utilitzant-les per a dissenyar activitats adequades de màrqueting.
 • Distingir el tipus de client segons la seva morfologia o personalitat i la forma en que es pugui adaptar el producte.
 • Conèixer les principals influències socials a les que està sotmès el client i com aprofitar-les per a l’elaboració de continguts publicitaris que incentiven els grups de referència.
 • Aprendre les diferents teories que expliquen el comportament de compra i com han evolucionat fins a l’actualitat.
 • Prendre consciència de tots aquells aspectes del producte que puguin tenir influència en la seva venda.
 • Descriure les principals formes d’obtenir informació sobre el client a través de la investigació de mercats.
 • Saber les característiques que ha de reunir una agència d’investigació de mercats, per a contractar els seus serveis.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Gestió administrativa del procés comercial
Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Màrqueting, imatge i comunicació a l'empresa
Preu: 310€ (220,00€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Animació i presentació del producte en el punt de venda
Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Publicitat digital
Preu: 415€ (346,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Màrqueting on-line
Preu: 390€ (316,80€ bonificables)
Durada: 48 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Fonaments e-marqueting
Preu: 260€ (165,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comportament del consumidor
Preu: 505€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Direcció de màrqueting
Preu: 510€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comerç electrònic i màrqueting on-line
Preu: 855€ (831,60€ bonificables)
Durada: 144 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Promoció de l'empresa a Internet i a les xarxes socials
Preu: 420€ (330,00 € bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Tècniques de fidelització de clients
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya