Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

El client. Tipus i motivacions de compra

Preu: 225€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
Idioma: Castellà
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes

Introducció

 • La importància de conèixer al client i els seus motius de compra.
 • Introducció a l’estudi del comportament del consumidor.
 • Factors que influeixen en les conductes de compra.
 • Factors relacionats amb el client.
 • Factors socials i culturals.
 • Factors del producte.
 • Factors relacionats amb el màrqueting del producte.

Característiques físiques i de personalitat dels clients

 • Introducció.
 • Característiques físiques.
 • Sexe.
 • Edat.
 • Situació familiar.
 • Morfologia.
 • Discapacitats físiques.
 • Conclusions respecte a l’estudi de les característiques externes del consumidor.
 • La personalitat.
 • Estudi de les característiques de personalitat del consumidor.
 • Tipologia de client segons les seves característiques de personalitat.
 • Conclusions.
 • Com és el consumidor a l’actualitat.
 • El consumidor i les noves tecnologies.

Influències socials

 • Introducció.
 • Influències socials.
 • Cultura.
 • Subcultures o cultures minoritàries.
 • Estil de vida.
 • La classe social.
 • Influències de grups.

Les necessitats del client

 • Introducció.
 • Estudi de les necessitats del consumidor.
 • Teories sobre les necessitats humanes. Aplicacions a l’estudi del comportament del consumidor.
 • Introducció.
 • Jerarquia de les necessitades de Maslow.
 • Com convertir la necessitat en motivació de compra.

Motivació de compra

 • Introducció.
 • Concepte de motivació.
 • Tipus de motivació.
 • El grau de motivació i la implicació del client.
 • Teories sobre la motivació de compra.
 • La compra per instint.
 • La compra com l’assoliment d’una meta.
 • La compra com a conducta apresa.
 • Els reforços i incentius en la compra: l’hàbit.
 • Factors que influeixen en la compra de producte o servei.
 • Motivació per producte.
 • El color i el producte.

Procés de compra

 • Introducció.
 • Com influeix la percepció en els comportaments de compra.
 • La percepció i els processos perceptius.
 • El llindar absolut. L’adaptació.
 • El llindar diferencial.
 • L’aprenentatge.
 • Teories conductistes de l’aprenentatge.
 • Aprenentatge cognoscitiu.
 • Aplicacions de les teories sobre l’aprenentatge el màrqueting i la publicitat.
 • La teoria de la participació: els hemisferis cerebrals i les decisions de compra.
 • Rutes centrals i perifèriques per a la persuasió.
 • Estudi de la lleialtat del client.
 • Estudi dels hàbits de compra.
 • Fonts d’informació a nivell públic i a nivell privat.

Investigació de les necessitats i motivacions de compra

 • Introducció.
 • Com esbrinar les necessitats i motivacions dels clients.
 • Investigació qualitativa.
 • Investigació quantitativa.
 • Com escollir una empresa especialitzada en la investigació de mercats i motius de compra.

Destinataris

Persones interessades en aprendre la tècnica de les preguntes per esbrinar les necessitats i motius dels clients, comprenent la importància de les motivacions, influències socials i percepcions com a factors que influeixen en la decisió de compra del client.

 • Persones interessades en esbrinar les necessites, motivacions, influències socials i les percepcions com a factors que influeixen en la decisió de compra del client.
 • Classificar al client segons les seves característiques internes i externes, per a definir un perfil que ens ajudi a segmentar el mercat i a posicionar l’empresa.
 • Conèixer les característiques externes que defineixen al client: edat, sexe, morfologia, etc., així com les seves característiques internes: personalitat, motivacions; utilitzant-les per a dissenyar activitats adequades de màrqueting.
 • Distingir el tipus de client segons la seva morfologia o personalitat i la forma en que es pugui adaptar el producte.
 • Conèixer les principals influències socials a les que està sotmès el client i com aprofitar-les per a l’elaboració de continguts publicitaris que incentiven els grups de referència.
 • Aprendre les diferents teories que expliquen el comportament de compra i com han evolucionat fins a l’actualitat.
 • Prendre consciència de tots aquells aspectes del producte que puguin tenir influència en la seva venda.
 • Descriure les principals formes d’obtenir informació sobre el client a través de la investigació de mercats.
 • Saber les característiques que ha de reunir una agència d’investigació de mercats, per a contractar els seus serveis.
 • És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Màrqueting, imatge i comunicació a l'empresa
Preu: 310€ (220,00€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Animació i presentació del producte en el punt de venda
Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Publicitat digital
Preu: 415€ (346,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Màrqueting on-line
Preu: 390€ (316,80€ bonificables)
Durada: 48 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Fonaments e-marqueting
Preu: 260€ (165,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comportament del consumidor
Preu: 505€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Direcció de màrqueting
Preu: 510€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comerç electrònic i màrqueting on-line
Preu: 855€ (831,60€ bonificables)
Durada: 144 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Promoció de l'empresa a Internet i a les xarxes socials
Preu: 420€ (330,00 € bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Tècniques de fidelització de clients
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Tècniques de relació amb el client
Preu: 495€ (404,25€ bonificables)
Durada: 70 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya