Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Comerç electrònic i màrqueting on-line

Preu: 855€ (831,60€ bonificables)
Durada: 144 hores
Idioma: Castellà
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes

Introducció. Com utilitzar Internet

 • Internet. Què és?.
 • Avantatges d’Internet com a mitjà de comunicació.
 • Internet. Què podem fer?.
 • Autopràctica - navegant per Internet.
 • World Wide Web.
 • Http i HTML.
 • Estructura de document HTML.
 • Què és s un navegador web?.
 • Quins són els navegadors principals?.
 • Cercadors.
 • Introducció a la programació per a la web.

Arquitectura d’Internet

 • Xarxes d’ordinadors.
 • Comunicació entre ordinadors.
 • El caudal.
 • Les direccions IP.
 • El protocol TCP/IP.
 • Els routers o encaminadors.
 • El sistema de noms de domini (DNS).
 • Autopràctica - les direccions IP i el DNS.

Disseny del lloc web

 • Què és un lloc web?.
 • Què és un servidor web?.
 • Navegabilitat del lloc web.
 • Tipus de llocs web.
 • FTP i FileZilla.
 • Programes per a publicar webs.
 • El meu primer allotjament web gratuït.
 • El panell de control del meu lloc web.
 • Accedir a 100WebSpace.
 • Connectar-se a 100webspace des de Filezilla.
 • Gestió de llocs web remots amb el FTP Filezilla.
 • Simulació - instal·lar Filezilla.
 • Autopràctica - la meva primera publicació.
 • Autopràctica - creació de subdomini.
 • Usabilitat en el nostre lloc web.

La tenda virtual i el comerç electrònic

 • Què és el comerç electrònic.
 • Què és una tenda virtual.
 • Muntar un negoci virtual.
 • Com organitzar productes a una tenda virtual.
 • Aparador o Storefront.
 • Organització dels nostres catàlegs de continguts.
 • Objectius d’una tenda virtual.
 • Primers passos en comerç electrònic.
 • Disseny del site d’una tenda virtual.
 • Trastenda o Backoffice.
 • Estàndards de seguretat i mitjans de pagament.
 • Mitjans de pagament.
 • Principis d’accessibilitat web.
 • Què hem de mesurar a una tenda virtual.
 • Opcions de tecnologia d’una tenda virtual.
 • Punts clau per a un negoci on-line.
 • Factors d’èxit per vendre a Internet.
 • Por què tenen més èxit uns negocis que d’altres a Internet.
 • Autopràctica - compres a Internet.
 • Autopràctica - projecte tenda virtual.
 • Autopràctica - disseny comercial de la web.
 • Autopràctica - la tenda virtual i el comerç electrònic.

Models de negoci a Internet

 • Comerç electrònic B2B.
 • Comerç electrònic B2C.
 • Aspectes diferencials dels negocis B2B vs B2C.
 • Introducció al B2A.
 • Altres models de negoci.
 • Portals Web.
 • Intranet/Extranet.
 • Autopràctica - models de negoci.
 • Activitat - models de negoci - Rodolfo Carpintier.

Logística i operacions de comerç electrònic

 • Logística.
 • Objectius de la logística.
 • Atenció al client.
 • E-fulfillment.
 • El cicló de comanda on-line.
 • Gestió del magatzem.
 • Rotació d’inventari.
 • Aprovisionament electrònic (E-procurement).
 • E-Procurement.
 • Autopràtica - logística.
 • Autopràctica - optimitzar serveis de la tenda virtual.

Conceptes de màrqueting

 • Fonaments del màrqueting.
 • Màrqueting mixt.
 • Posicionament.
 • Autopràctica - posicionament.
 • Autopràctica - millorar el posicionament d’una empresa.
 • Cicle de vida del producte.
 • Tipus de preus.
 • Política de preus.
 • Autopràctica - fixació de preus.
 • Investigació de mercat.
 • Pla de màrqueting.
 • Els passos per a crear un pla de màrqueting viable.

Màrqueting on-line, CRM i tècniques de fidelització

 • Possibilitats del màrqueting on-line.
 • Els perfils professionals del màrqueting 2.0.
 • Principals eines per a potenciar el màrqueting on-line.
 • Principals objectius del màrqueting on-line.
 • Blended màrqueting.
 • El pla d’e-màrqueting.
 • Determinació de preus en comerç electrònic.
 • Cobranding i publicitat a Internet.
 • Màrqueting relacional i CRM.
 • Tècniques de fidelització on-line.
 • Webmining.
 • Mesurar audiències on-line.
 • Autopràctica - màrqueting on-line, CRM i fidelització.

Pla de comunicació on-line

 • Etapa 1: identificar el públic objectiu.
 • Etapa 2: identificar paraules clau.
 • Etapa 3: publicar continguts.
 • Etapa 4: potenciar vincles.
 • Etapa 5: mesurar resultats.
 • Elaboració de plans òptims.
 • La gestió de la reputació on-line i e-branding.
 • Publicity.
 • Autopràctica - investigació de mercats.
 • Autopràctica - pla de comunicació.

Eines del màrqueting on-line

 • Com fer una campanya publicitària on-line.
 • Altres modalitats de promoció on-line.
 • Els Leads.
 • Selecció de paraules clau.
 • Campanyes de vídeo màrqueting.
 • E-mail màrqueting.
 • La longitud de l’assumpte, en gestors de correu i campanyes de-mal màrqueting.
 • Aconseguir contactes i bases de dades per a les campanyes e-mail màrqueting (I).
 • Personalització de l’oferta i permissió màrqueting.
 • Permissió màrqueting.
 • Màrqueting viral.
 • Màrqueting d'afiliació.
 • Què és Trade Marketing.
 • Indicadors clau d’acompliment (KPI).
 • Autopràctica - procediments de captació de clients.
 • Autopràctica - eines de màrqueting on-line.

Màrqueting de cercadors

 • Com funciona el màrqueting de cercadors.
 • Diferència entre posicionament natural i publicitari.
 • Cerca Orgànica o SEO.
 • Com funciona l’algoritme de Google.
 • Aconseguir ser presentat en les cerques de Google.
 • Rellevància del contingut.
 • Escollint paraules objectiu.
 • La importància dels enllaços entrants.
 • Normes de qualitat de contingut de Google. Directrius tècniques.
 • Técnica per aconseguir ser enllaçat.
 • La importància de les paraules d’enllaç.
 • Enllaços i textos d’enllaços.
 • Enllaços interns.
 • Presentació del contingut. La importància de tots els detalls.
 • Densitat de pàgina i densitat de keyword (Keyword density).
 • Utilització d’etiquetes de classificació i èmfasis.
 • Equilibri codi/contingut. Maquetació amb capes i css.
 • Ús de Frames.
 • Redirects.
 • Enllaços Javascript i Flash.
 • Cloacking o pàgines exclusives per a cercadors.
 • Comandaments útils de Google.
 • SEM i Google Adwords.
 • Posicionament publicitari i pagament per clic.
 • Compra de paraules clau i SEM.
 • Google Adwords.
 • Publicitat basada en resultats.
 • Posicionament a Google Maps.
 • Eines de monitorització SERP.
 • Google Trends.
 • Autopràctica - Google Trends.
 • Informes de Google.
 • Google Analitycs.
 • Mesurar i analitzar resultats.
 • Autopràctica - mesurar resultats. Google Analytics.
 • Autopràctica - KPIs.
 • Autopràctica - KPIs II.

SMO (Social Media Optimization)

 • L’origen dels mitjans socials.
 • Tipus de mitjans socials.
 • Màrqueting e mitjans socials.
 • El pla de mitjans socials.
 • Estratègies de Social Media.
 • Campanyes en mitjans socials.
 • Objectius generals d’una campanya a les xarxes socials.
 • El Crowdsourcing.
 • Mesurar els resultats d’un social media plan.
 • Autopràctica: desenvolupament del pla de mitjans social.
 • Analítica social i estratègica.
 • Analítica social i estratègica: objectius.
 • IOR: Impact of Relationship.
 • Autopràctica: anàlisis d’un mesurament de Social Media.
 • Autopràctica - SMO.

Xarxes socials com a eina de màrqueting

 • Tipus de xarxes socials.
 • Per què fer màrqueting a les xarxes socials?.
 • El màrqueting viral i les xarxes socials.
 • La publicitat a les xarxes socials. On, com i per a què.
 • Eines per crear i organitzar contingut a les xarxes socials.
 • Facebook.
 • Crear contingut per a Facebook.
 • Males pràctiques per generar contingut a Facebook.
 • Tuenti.
 • Twitter.
 • Crear contingut per a Twitter.
 • Bones pràctica d’ús de Twitter.
 • Males pràctiques a Twitter.
 • Youtube.
 • Linkedin i Xing.
 • MySpace i les xarxes socials professionals.
 • Xarxes socials professionals a Espanya.
 • Flickr.
 • Altres xarxes socials importants.
 • Aplicacions per la gestió de xarxes socials.
 • Geolocalització a les xarxes socials.
 • Autopràctica - vincular un site amb les xarxes socials.
 • Autopràctica - xarxes socials com a eina.

Els blogs com a eines de màrqueting

 • Els blogs com a eina de màrqueting.
 • Els meus primers passos amb el blog.
 • Els factors de l’èxit als blogs.

Comunitats virtuals i el community manager

 • Les comunitats virtuals.
 • Perfils d’usuaris.
 • Tipus de comunitats.
 • Perfil i habilitats del community manager.
 • Totes les empreses necessiten un community manager?.
 • Funcions, tasques i responsabilitats del community manager.
 • Què ha de saber un community manager sobre la marca?.
 • Escoltar al client.
 • Conèixer a la competència.
 • Les 7 "C" del community management.
 • Eines del community manager.
 • Bancs d’imatges.
 • Alertes de menció.
 • Administradors de múltiples perfils a les xarxes socials.
 • Eines analítiques.
 • Treball en equip.
 • Consells per resoldre crisi a les xarxes socials.
 • Pautes per crear concursos a les xarxes socials.
 • Organització interna d’un concurs.
 • Recomanacions per preparar un concurs en una xarxa social.
 • Com presentar el resultat dels nostre treball com community managers.
 • Què evitar en un informe sobre la nostra activitat com a community managers.
 • Aconseguir un bon informe sobre la nostra activitat com a community managers.
 • Autopràctica - Anàlisi de l’activitat d’un CM.

Sindicació de continguts i podcasting

 • Sindicació de continguts.
 • Per què i com utilitzar RSS?.
 • Lector de Feed.
 • Quin tipus de continguts pot oferir-nos el RSS?.
 • Com reunir els Feeds RSS.
 • PodCasting.
 • Radar de notícies personals.
 • Lifestreaming.
 • Crear el nostre Feed RSS.
 • Directoris RSS.
 • Autopràctica - Podcast.
 • Autopràctica - RSS.

Mobile màrqueting, televisió digital i vídeo on demand

 • Falta - Connexions a internet a través del mòbil.
 • Màrqueting mòbil.
 • Formes de connectar-se a Internet a través del mòbil.
 • Altres aplicacions de màrqueting mòbil.
 • Formats estàndards a Internet mòbil.
 • Màrqueting de mòbils.
 • 10 consells per a una estratègia de màrqueting mòbil.
 • SMS màrqueting.
 • Televisió digital.
 • Televisió per Internet.
 • Autopràctica - televisió digital i SMS.

Aspectes legals, institucions i de seguretat

 • Aspectes legals del comerç electrònic.
 • Requisits que han de complir els llocs web.
 • Limitacions i restriccions per lleis.
 • Condicions generals de contractació.
 • Les polítiques de privacitat o normatives de confidencialitat del nostre lloc web.
 • Adaptació a la LOPD.
 • Aspectes de seguretat.
 • Amenaces a la seguretat.
 • Tipus de frau.
 • Protecció contra el frau.
 • Millores desitjades de la protecció contra el frau.
 • Seguretat.
 • Autopràctica - aspectes legals de la contractació.
 • Directors i gerents, responsables de màrqueting, comandaments intermedis de l’àrea de vendes i en general a qualsevol persona que necessiti implantar o explotar un negocio electrònic.
 • Desenvolupar un pla de màrqueting on-line.
 • Crear de manera professional i autònoma un pla de màrqueting on-line complet, eficaç i innovador.
 • Promocionar llocs webs, tendes virtuals o productes i serveis a Internet i mitjans digitals.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Gestió administrativa del procés comercial
Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Màrqueting, imatge i comunicació a l'empresa
Preu: 310€ (220,00€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Animació i presentació del producte en el punt de venda
Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Publicitat digital
Preu: 415€ (346,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Màrqueting on-line
Preu: 390€ (316,80€ bonificables)
Durada: 48 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Fonaments e-marqueting
Preu: 260€ (165,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comportament del consumidor
Preu: 505€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Direcció de màrqueting
Preu: 510€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Promoció de l'empresa a Internet i a les xarxes socials
Preu: 420€ (330,00 € bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Tècniques de fidelització de clients
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
El client. Tipus i motivacions de compra
Preu: 225€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya