Carregant web FCAC

Aula de formació - PARTICULARS

Fonaments e-marqueting

Preu: 260€ (165,00€ bonificables)
Durada: 30 hores
Idioma: Castellà
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes

MÒDUL 1. EL COMERÇ ELECTRÒNIC

Es defineix el comerç electrònic en totes les seves facetes, descrivint les modalitats que existeixen i la tecnologia que el fa possible. Mostra com portar a terme un projecte de negoci per Internet, estudiant els seus avantatges i inconvenients, tractant altres conceptes com poden ser: màrqueting, logística, distribució, mesures de pagament i seguretat, així com el marc legislatiu a Internet.

E-business i e-commerce

 • Es tracten tots els conceptes referents al començ electrònic, diferenciant l’e-business i l’e-commerce. Es mostra a través d’exemples els diferents tipus de comerç electrònic que existeixen i les diferents modalitats, donant a conèixer tots els avantatges i inconvenients que ens podem trobar si volem ampliar el nostre negoci a través d’Internet.

Comerç electrònic entre empreses

 • S’explica una de les modalitats més importants del comerç electrònic: el comerç entre dues empreses. Informant del què és un marketplace, els tipus que existeixen i els seus beneficis.

Comerç electrònic al consumidor final (B2C)

 • S’informa d’una de les modalitats del comerç electrònic, la que existeix amb el consumidor final. Se’ns mostra amb exemples tot el procés de compra i els avantatges i inconvenients d’aquesta modalitat de comerç.

Màrqueting a Internet

 • Es descriu totes les tècniques de publicitat existents per donar a conèixer un negoci a Internet, com per exemple, centrar-nos en els clients per obtenir tota la informació que desitgem.

Aspectes legals

 • Es tracta tot el marc legislatiu que ens podem trobar amb el comerç electrònic i amb Internet. Informa dels delictes a Internet.

Futur del comerç electrònic

 • S’explica com han evolucionat els negocis a Internet, com seran en un futur immediat, i com serà l’impacte del comerç electrònic en els diferents sectors de l’economia.

MÒDUL 2. MÀRQUETING

Aprenentatge sobre el màrqueting, els mitjans que utilitza i les diferents aplicacions.

Introducció al màrqueting

 • Se’ns presenten els principis bàsics del màrqueting, la identificació d’un desig o d’una necessitat, en els camps d’aplicació i el seu abast.

La gestió del màrqueting

 • Aprendrem tot allò relacionat amb la gestió comercial, procés pel qual l’empresa, tenint en compte les noves i variables necessitats del mercat, s’adapta a elles reorientant la seva cartera de productes.

Sistemes d’informació i investigació de màrqueting

 • Estudi del SIM i els seus subsistemes, recopilació d’informació valuosa per el bon funcionament d’una campanya de màrqueting. També coneixerem el procés d’investigació de mercats i les diferents eines que s’utilitzen.

El mercat

 • Definició de mercat, de microentorn i macroentorn.

Segmentació i posicionament

 • Es tracta la importància de la segmentació del mercat en la tasca de màrqueting.

El comportament del consumidor

 • El comportament dels diferents tipus de consumidor enfront un producte o servei.

El producte

 • Coneixerem els productes, trets físics, composicions i atributs de valor.

El preu

 • Concepte de preu en màrqueting, selecció dels objectius, estimació de la demanda, estimació de costos, etc.

La distribució

 • Coneixerem la definició de distribució i la seva importància en una bona campanya de màrqueting.

La publicitat

 • Definició de publicitat, característiques i les diferents formes d’informar o persuadir al consumidor de les característiques del producte o servei.

Le relacions públiques

 • Definició de relacions públiques, característiques i aplicacions dins de la campanya de màrqueting.

MÒDUL 3. LES NOVES TECNOLOGIES

Introducció a les noves tecnologies de comunicació: e-comunicació i els aspectes més rellevants d’aquesta. Tipus de xarxes, fores de comunicació en xarxa. Fòrums, BBS, IRC, etc.

La E-Comunicació

 • Veurem el concepte d’e-comunicació i els seus  aspectes més rellevants. Tipus de xarxes, formes de comunicació en xarxa. Fòrums, BBS, IRC, etc.

Arxiu informàtic: sistemes d’arxiu

 • S’estudia l’arxiu des d’un punt de vista informàtica. Veurem formats i sistemes d’arxiu, protocols, etc.

Arxiu informàtic: Sistemes d’emmagatzemar les noves tecnologies

 • Veurem els sistemes d’emmagatzemar els arxius informàtics més importants, així com les noves tecnologies aplicades en aquest camp: reconeixement d’escriptura i veu. 
 • Professionals de l'àrea de màrqueting o bé aquelles persones que vulguin dominar els principals conceptes, estratègies i eines fonamentals per a prendre decisions de negoci relacionades amb Internet de forma exitosa.
 • Aprendre els aspectes bàsics del màrqueting directe per  Internet, com són l’e-mail màrqueting, les llistes i distribució, els programes de fidelització de clients, etc.
 • Dissenyar i posar en marxar campanyes de màrqueting on-line.
 • Obtenir i analitzar la informació obtinguda a través d’Internet.

És necessari disposar d’un PC capaç de navegar per Internet. Es recomana el Google Chrome perquè és el navegador que dóna menys problemes.

Cursos relacionats

Gestió administrativa del procés comercial
Data: 22/02/2024 al 22/07/2024
Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Màrqueting, imatge i comunicació a l'empresa
Preu: 310€ (220,00€ bonificables)
Durada: 35 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Animació i presentació del producte en el punt de venda
Data: 22/02/2024 al 22/07/2024
Preu: 530€ (445,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Publicitat digital
Preu: 415€ (346,50€ bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Màrqueting on-line
Preu: 390€ (316,80€ bonificables)
Durada: 48 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comportament del consumidor
Preu: 505€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Direcció de màrqueting
Preu: 510€
Durada: 150 hores (6 ECTS)
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Comerç electrònic i màrqueting on-line
Preu: 855€ (831,60€ bonificables)
Durada: 144 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Promoció de l'empresa a Internet i a les xarxes socials
Preu: 420€ (330,00 € bonificables)
Durada: 60 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Tècniques de fidelització de clients
Preu: 290€ (198,00€ bonificables)
Durada: 36 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
El client. Tipus i motivacions de compra
Preu: 225€ (132,00€ bonificables)
Durada: 24 hores
On-line Màrqueting i vendes
Inscripcions obertes
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya