Carregant web FCAC

GO Mosca de l'Olivera

Lluita contra la mosca de l'olivera mitjançant un esquer

Aquest és un projecte amb l’objectiu de substituir el mètode de control de la mosca de l’olivera fins ara fet amb tractament aeris químics per un mètode més innovador basat en la captura massiva d’adults mitjançant un esquer per tal de minimitzar les poblacions de la mosca des de l’inici de la detecció d’adults.

La durada del projecte és des de juliol de 2016 fins setembre de 2019.

Objectius

  • Implementar estratègies de lluita contra la mosca de l’olivera.
  • Combinar diferents mètodes de control alternatius.
  • Obtenció d’oli d’oliva de qualitat.
  • Minimitzar l’impacte mediambiental i incrementar la competitivitat del sector oleícola català.

Socis del projecte

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Resultats obtinguts

  • Es constata una gran variabilitat en les poblacions capturades mitjançant els dos dispositius: trampes grogues apegaloses amb feromones i trampes de captura massiva. Aquesta variabilitat es constata entre anys, zones i parcel·les.
  • La captura massiva es mostra com una tècnica eficaç per reduir les poblacions de B. oleae. En general davant elevades poblacions de la mosca, una elevada densitat de trampes per ha augmenta l’eficàcia.
  • La captura massiva no es pot considerar com a tècnica suficient sinó que s’ha de complementar amb tractaments puntuals de suport.
  • No sempre s’ha observat relació entre l’eficàcia de la tècnica de la captura massiva amb l’eliminació de poblacions d’adults i el percentatge de fruita afectada.

Més informació

Els resultats obtinguts durant l’execució del Projecte Pilot s’han divulgat en diferents formats: s’han exposat en 6 jornades tècniques, 4 d’elles pertanyents al PATT (Departament d’Agricultura, Generalitat de Catalunya), així com 4 aportacions a congressos científics, tant nacionals com internacionals, què es recullen a continuació:

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Les cooperatives innoven contra la mosca de l’olivera
Les cooperatives innoven contra la mosca de l’olivera © FCAC

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya