Carregant web FCAC

EmReCER

Emmagatzematge per reforçar la xarxa elèctrica en comunitats elèctriques rurals

Aquest projecte pretén proposar solucions tècniques basades en emmagatzematge de l’energia generada en les comunitats energètiques rurals, per tal de fer un maneig d’aquesta energia, el seu ús i l’abocament a la xarxa. D’aquesta manera, es busca fer front a la problemàtica existent de l’ús de les xarxes elèctriques, que no estan dissenyades per gestionar una generació distribuïda d’autoconsums compartits.

El projecte té una durada de 1 any i finalitza el juny de 2024.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és estandarditzar un mètode per a l’anàlisi de les xarxes, i dimensionar i gestionar l’emmagatzematge necessari per poder afrontar aquesta problemàtica de l’accés a les xarxes elèctriques. Els objectius específics son:

  • Gestionar i dinamitzar la comunitat energètica.
  • Adaptar el model de la comunitat energètica a la legislació actual.
  • Desenvolupar una metodologia per dimensionar l’emmagatzematge d’energia.

Cooperatives participants

El projecte està impulsat i liderat per Grup Cooperatiu Fruits de Ponent. Són sòcies les cooperatives agràries Camp d’Alcarràs, Agrària Progressiva Benavent-Portella, Segre Fruits i Agrària de Llobregós.

Socis del projecte

És sòcia la cooperativa de serveis Emelcat, SCCL.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya coordina el projecte i assessora a les cooperatives sòcies en aspectes legals i tècnics. 

Resultats esperats

Es desenvoluparà un mètode de mesura i anàlisi de la xarxa elèctrica associada a les CERs creades a les diferents cooperatives, i així poder dimensionar l’emmagatzematge necessari per donar suport a la xarxa.

Des del punt de vista jurídic s’estudiarà l’estructuració de la CER per tal d’adaptar aquestes a la normativa que s’està desenvolupant a l’estat espanyol.

  • Intercooperació jurídica que permeti prestar serveis energètics als socis.
  • Adaptació de l’estructura de la Comunitat Energètica a la normativa en vigor.
  • Creació d’una metodologia per a l’estudi de la xarxa a partir de mesures en els punts de gestió i/o consum.
  • Proposta individualitzada d’instal·lació d’emmagatzematge.

Entitats finançadores

Aquest projecte compte amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.


    

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya