Carregant web FCAC

GO COOPVITILOOP

Implementació del compostatge per tancar el cicle de la matèria orgànica en el sector vitivinícola cooperatiu

COOPVITILOOP

Aquest projecte s’ha creat amb l’objectiu de tancar el cicle del carboni en el sector vitivinícola mitjançant l’optimització del co-compostatge per a higienitzar i estabilitzar els residus i sub-productes obtinguts de la verema, el processament del vi i del tractament de les aigües per a la seva posterior aplicació com a biofertilitzants/esmena orgànica.

S’inicia el maig de 2022 i finalitza el setembre de 2024.

Objectius

 • Donar resposta al problema dels residus sòlids (restes de poda, rapa, brises i mares) generats en les vinyes i afavorir l’economia circular utilitzant-los en la mateixa industria.
 • Convertir els residus sòlids en compostatge per obtenir benefici directe d’utilitzar el compost com a fertilitzant orgànic en les pròpies vinyes, tant en els conreus convencionals com en els ecològics.
 • Disminució de les emissions i costos relacionats amb el transport dels residus sòlids de les vinyes, i disminució en l’ús de fertilitzants inorgànics i orgànics.
 • Demostrar els beneficis ambientals i econòmics relacionats amb l’autogestió de residus orgànics d’aquest sector.
 • Encoratjar als agricultors i viticultors a utilitzar fertilitzants orgànics procedents d’aquests residus, tancant el cicle de la matèria orgànica.

Cooperatives participants

COVIDES (líder) i CEVIPE Grup Cooperatiu.

Socis del projecte

A més de les cooperatives participants, són socis (membres del grup operatiu) del projecte la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, actuant com a coordinador del grup operatiu; i la Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic (BETA Technological Centre) actuant com a centre de recerca.

Resultats esperats

 • Obtenció d’una caracterització completa (del mes de setembre al mes de febrer) dels productes a valoritzar: rapa, brisa, fangs de depuradora i restes de poda.
 • Obtenció dels ratis de mescla òptims i les condicions d’operació òptimes que maximitzin l’eficiència i minimitzin les emissions de gasos associades a diferents càrregues ambientals.
 • Disseny i assemblatge del prototip pilot.
 • Tractament in-situ dels residus sòlids generats en una planta pilot mòbil que permeti avaluar el procés de biodegradació aeròbia a escala demostrativa.
 • Aconseguir un compost de qualitat, estabilitzat i higienitzat, amb un alt valor agronòmic seguint dinàmiques semblants a les observades a escala pre-pilot.
 • Demostrar si les temperatures termòfiles assolides en el procés de compostatge inactiven les espores de Plasmopara vitícola.
 • Conèixer l’efectivitat de la fertilització amb compost obtingut a partir de subproductes de la vinya sobre evolució de la matèria orgànica, alliberació dels nutrients i capacitat de retenció d’aigua del sòl.
 • Estudi tecno-econòmic que identifiqui quins són els punts crítics que afecten a la viabilitat econòmica del procés i per tant la viabilitat de la implementació a escala real del procés.
 • Estudi ambiental comparant el model antic de gestió dels residus generats amb el nou model basat en l’economia circular que es planteja.
 • Accions de difusió per tal d’incentivar al sector a continuar o implementar aquesta iniciativa a altres cellers.

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

   

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya