Carregant web FCAC

AgroBioFood b. Ponent

Transformació del model econòmic actual cap a l'economia verda

Logo AgroBioFood

El projecte AgroBioFood b. Ponent està destinat a impulsar la transformació del model econòmic actual del territori de Ponent (comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues) cap a l’economia verda, millorant la capacitat de resiliència del sector agroalimentari.

Aquest projecte s’inicia l’abril de 2021 i finalitza el desembre de 2022.

Objectius

Assolir un creixement sostenible basat en l’economia verda, capaç d’optimitzar els recursos per a la producció de béns, aliments, serveis i energia respectuosos amb el medi.

Els objectius específics són els següents:

 • Assegurar la viabilitat econòmica, social i ambiental de la producció agrícola i ramadera del territori.
 • Enfortir la competitivitat del territori amb la creació de nous llocs de treball mitjançant l’impuls dels sectors emergents vinculats al nou model de producció agroalimentària: energia, química i recursos, indústries culturals i altres basades en l’experiència.
 • Impulsar un nou model de gestió sostenible del capital natural vinculat al model que n’asseguri la seva preservació i productivitat.
 • Reduir la dependència del territori dels recursos no renovables.
 • Contribuir a la mitigació i millorar l’adaptació al canvi climàtic.

Socis del projecte

L’entitat coordinadora del projecte és la Diputació de Lleida, i les entitats sòcies són el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida (PROMECO), l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell (CGRCU).

Paper de la FCAC en el projecte

La FCAC s’encarrega de l’operació “Demanda AgroBioFood. Nous models productius i cadenes de valor per a l’adaptació a la demanda europea (market pull)”, la qual contempla una sèrie d’actuacions encaminades a l’anàlisi i coneixement de les necessitats i demandes potencials del sector agroalimentari.  

Portarem a terme una anàlisi de la demanda potencial (market pull) per identificar els conreus, espècies ramaderes i sistemes de producció sostenibles que puguin donar resposta a les noves demandes. Aquesta identificació ha d’anar acompanyada d’una proposta d’implementació territorial i sectorial  que tingui en compte les condicions del territori i que contempli l’aprofitament dels recursos primaris del propi territori. Finalment es definiran els models de negoci que permetin generar activitat econòmica sostenible en el territori i que incorporin talent i innovació en les diferents baules de les cadenes de valor prèviament identificades.

Resultats obtinguts

 • S’han identificat les tendències de consum a mig i llarg termini en el mercat europeu.
 • A partir de les tendències identificades, s’han estudiat les necessitats de producció agràries i ramaderes.
 • S’han definit 5 nous models productius i de negoci en base a les tendències identificades.
 • Avaluació d’estratègies per a la incorporació de talent en el desenvolupament dels nous models de negoci identificats.
 • Foment de la incorporació del talent a través de formació, informació, promoció i difusió.
 • Definició d’un procediment per a la innovació a la FCAC.
 • Foment de la innovació a través de difusió i posta en marxa de projectes a l’àmbit cooperatiu.
 • Estudi sobre diferents metodologies per a l’avaluació de la sostenibilitat.
 • Avaluació de la sostenibilitat a cooperatives i empreses de les Terres de Ponent a través de l’eina e-Siab.
 • Realització de proves pilot en l’avaluació de la sostenibilitat mitjançant l’eina PAS.

Més informació

 • Estudi de les necessitats de produccions agràries i ramaderes a partir de la identificació de les noves formes de consum d’aliments a mitjà i llarg termini en els mercats europeus. RESUM EXECUTIU  |  INFORME FINAL
 • Identificació i definició de nous models productius i models de negoci agroalimentaris sostenibles a la zona de Ponent. INFORME FINAL
 • Resultats finals Agrobiofood b. Ponent | Nous models productius i de negoci agroalimentaris (9 de febrer de 2023) 
 • Jornada: avaluació de la sostenibilitat al sector agroalimentari (14 de desembre de 2023)
 • Jornada presentació: estudi de les necessitats de produccions agràries i ramaderes a partir de la identificació de les noves formes de consum d’aliments a mitjà i llarg termini en els mercats europeus (16 de juny de 2022)
 • Jornada de bioeconomia: oportunitat d'innovació en el sector agroalimentari (30 de març de 2022)
 • Jornada de sostenibilitat (18 de novembre de 2021)

Entitats finançadores

Aquesta actuació està cofinançada per la Generalitat de Catalunya i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Jornada Talent Jove a la UdL
Jornada Talent Jove a la UdL © FCAC
Jornada Talent Jove a la UdL
Jornada Talent Jove a la UdL © FCAC
Jornada Talent Jove a la UdL
Jornada Talent Jove a la UdL © FCAC
Taller validació de nous models
Taller validació de nous models © FCAC

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya