Carregant web FCAC

InnoCane_Coop

Valorització sostenible de la canya del blat de moro per a nous nínxols de mercat

Aquest estudi te l’objectiu d’avaluar les diferents vies de valorització dels subproductes de la producció de blat de moro del sector cooperatiu català, amb la idea de proveir matèries primeres al mateix sector agroalimentari i ramader i en segon terme a altres sectors productius, ja sigui com a ingredients per alimentació animal o envasos biodegradables i altres alternatives d’ús que es pugui donar a les fraccions obtingudes de la canya del blat de moro.

El projecte es va iniciar el mes de febrer de 2023 i finalitza l’octubre de 2023.

Objectius

L’objectiu principal és la definició i sistematització dels procediments, equipaments, recursos i metodologies necessaris per a la implementació del correcte emmagatzematge, triturat dels canyots i separació de les diferents fraccions i la seva caracterització.

Per això s’estableixen els següents objectius específics:

  • Avaluar les alternatives d’us dels subproductes del blat de moro per fer més rendibles les explotacions de cereal catalanes.
  • Respondre als reptes ambientals que comporten requeriments de materials i matèries primeres sostenibles pel seu ús en el mateix sector agroalimentari i ramader en el marc de l’economia circular.
  • Explorar noves línies de negoci al sector agroalimentari i a altres sectors, que contribueixin a millorar els marges de benefici de les explotacions del sector de producció de cereals.

Cooperatives participants

Les cooperatives sòcies de la branca de conreus herbacis i farratges.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i l'Institut de Recerca Tecnologia Alimentàries (IRTA).

Resultats esperats

  • Avaluació dels reptes i plantejament de possibles solucions relacionades amb la logística d’emmagatzematge de les tiges en les instal·lacions de les cooperatives.
  • Definició del procediment de triturat dels canyots i una metodologia per la implementació de la separació de les tiges en les diferents fraccions (medul·la, escorça u altres fraccions que es troben interessants pels seus potencials usos en la indústria agroalimentària i ramadera).
  • Caracterització física, química i mecànica de les diferents fraccions obtingudes.
  • Definició, sistematització dels procediments i metodologies més adients per la seva aplicació en projecte pilot i la realització de la difusió i transferència al sector cooperatiu i industrial.

Entitats finançadores

uest projecte està finançat amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’actuació per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català alineat amb l’estratègia alimentària de Catalunya.

  

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya