Carregant web FCAC

SUCELLOG

Activació de la creació de centres logístics de biomassa per part de l'agroindústria

L’objectiu d’aquest projecte consisteix en estendre la participació del sector agrari en el subministrament sostenible de biocombustibles sòlids a Europa. La seva acció es centra en la implementació de centres logístics de biomassa a la pròpia agroindústria com a complement a la seva activitat habitual. Aquestes instal·lacions es poden utilitzar durant els períodes inactius per manipular i tractar prèviament matèries primeres de biomassa (principalment residus agrícoles) per produir biomassa sòlida qualitativa que s’introduirà al mercat o s’utilitzarà per a la producció de calor pròpia. A més, es proporcionaran serveis d’auditoria a les agroindústries interessades a convertir-se en centres logístics agroindustrials.

Aquest projecte s’inicia l’abril de 2014 i finalitza el març de 2017.

Objectius

  • Fomentar l’emprenedoria de l’agroindústria en la creació de 4 centres logístics agroindustrials a Espanya, França, Itàlia i Àustria. A més, 10 agroindústries per país seran objecte d’un estudi de viabilitat dins d’un servei d’auditoria.
  • Crear la capacitat dins de les associacions agràries regionals i nacionals de 7 països europeus per assessorar les seves agroindústries disposades a iniciar aquesta nova línia de negoci.
  • Millorar la creació d’associacions i associacions d’èxit entre el sector agrari i els grups d’interès de la cadena de valor.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) treballa en aquest projecte conjuntament amb CIRCE – Centre de Recerca en Consum i Recursos Energètics, que és el coordinador, IKONLINE, RAGT Energie, DREAM Itàlia, Services COOP i WIP Renewable Energies.

Resultats obtinguts

  • Anàlisi de la situació regional, recursos de biomassa i àrees prioritàries de 20 regions de la UE.
  • Realització de 7 manuals i guies orientades al sector agrícola per promoure la integració dels centres logístics de biomassa.
  • Realització de materials tècnics amb 4 models de negoci per convertir-se en centres logístics de biomassa.
  • Introducció de 38 tècnics formats en associacions agrícoles.
  • Realització d’accions de networking: reunions, publicacions i contactes.

Entitats finançadores

Projecte cofinançat per la Comissió Europea en el marc del Programa d’Energia Intel·ligent Europa.

  

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya