Carregant web FCAC

GO Sacs Tèxtils

Innovacions sostenibles per al desenvolupament de sacs tèxtils per a aplicacions en horticultura ornamental i jardineria. Selecció de substrats i espècies

Aques projecte se centra en trobar solucions en els materials, les estructures de les teles, el disseny dels productes confeccionats i els processos de fabricació per obtenir solucions noves i diferenciades en relació als sacs tèxtils utilitzats actualment per al cultiu i implantació de planta ornamental. Aquesta diferenciació es basa en l’economia circular, ja que busca utilitzar com a material base subproductes de les activitats agrícoles.

La durada del projecte és des de juny de 2018 fins setembre de 2020.

Objectius

 • Caracteritzar les propietats mecàniques i la morfologia de les fibres obtingudes des dels subproductes.
 • Preparar estructures del tipus de teles no teixides amb les fibres.
 • Analitzar quines són les fibres més adequades per fer sacs tèxtils pel cultiu de plantes amb exigències de comportament mecànic, de permeabilitat, degradabilitat i/o compostabilitat.
 • Dissenyar els sistemes d’unió i patronatge dels sacs tèxtils optimitzant les característiques de funcionalitat, comportament mecànic, permeabilitat, degradabilitat i/o compostabilitat necessàries per la fabricació d’aquests sacs.
 • Dissenyar i confeccionar prototips basats en l’aplicació dels teixits i sistemes d’unió i patronatge desenvolupats.
 • Investigar la producció dels sacs incloent-hi el farcit de substrat amb processos a realitzar en planta o in situ en les situacions que així ho requereixin.
 • Analitzar el comportament al viver i al camp dels sacs desenvolupats, així com determinar la idoneïtat del cultiu de certes espècies vegetals en aquest suport.

Cooperatives participants

La cooperativa líder del Grup Operatiu és Corma.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya col·labora en el projecte juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Resultats obtinguts

 • S’ha desenvolupat un mètode per l’extracció de les fibres de les pellofes de blat de moro, que són aptes per al seu ús en aplicacions tèxtils (presenten característiques similars a les de altres fibres).
 • Amb aquestes fibres s’ha desenvolupat un no-teixit per a la seva possible utilització en sacs de cultiu. Composició: 67% fibres de blat de moro 33% cotó.
 • S’ha determinat que la tela òptima per a la fabricació de sacs de cultiu és un no-teixit de PLA biodegradable i un color fosc natural.
 • Amb les fibres extretes s’ha desenvolupat també un no-teixit per a la utilització en tepes. Composició: 100% blat de moro.
 • S’ha determinat mitjançant assajos en cultiu en viver que el no-teixit més adient per als cultius de tepes és el de fibra de coco.
 • S’ha realitzat un disseny de sac amb tres canals i una vàlvula de tancament que en facilita el farciment) amb confecció mitjançant costures de fil.
 • És un disseny versàtil que es pot modificar fàcilment, tant la mida com el material.
 • S’ha definit una maquinària per farcir els sac que consta d’una tolva, una estructura i un mecanisme alimentador de vis-sense-fi, senzill en la seva manipulació i manteniment.
 • Aquest sistema permet emmagatzemar els sacs i farcir-los in-situ.
 • L’obtenció d’agrotextils a partir de la fibra d pellofes de blat de moro contribueix a la revalorització d’aquest subproducte. A més que un producte local derivat de un subproducte que fins aquest moment no tenia valor mercantil.
 • S’ha comprovat l’elevada biodegradabilitat d’aquests no-teixits.
 • Aquests no-teixits es poden considerar com un producte que contribueix a l’economia circular.  
 • Tenen aplicacions en sectors que requereixen d’una ràpida biodegradabilitat o bé per altres aplicacions en que no estiguin sotmesos en condicions de biodegradació.

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

Altres projectes

Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya