Carregant web FCAC

GO Sanitat Vegetal en cítrics

Disseny d'estratègies per al control sostenible de la mosca blanca Dialeurodes citri i el cotonet de Sudàfrica Delottococcus aberiae

Per tal d’incrementar la competitivitat del sector citrícola català a través de l’obtenció de fruits cítrics d’alta qualitat, aquest projecte pretén minimitzar l’impacte de les espècies plaga Dialeurodes citri i Delottococcus aberiae.

El projecte s’inicia el maig 2022 i finalitza el setembre de 2024.

Objectius

 • Dissenyar estratègies eficaces de control de D. citri integrades en els programes actuals de gestió integral de plagues en cítrics.
 • Minimitzar l’impacte mediambiental i la salut humana dels mètodes de control.
 • Establir les bases per al control de D. aberiae en cítrics que permeti un control eficaç amb les eines que actualment es disposen i adaptades a les diferents situacions d’incidència de la plaga.
 • Millorar la competitivitat del sector citrícola català.

Cooperatives participants

Cítrics Terres de l’Ebre, SAT 1521 CAT, Exportadora d’Agris Alcanar, SCCL i Actel, SCCL.

Socis del projecte

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) és la coordinadora d’aquest projecte del qual, a més de les cooperatives participants, en formen part La Canareva, SL, Montfruits Export, SL i el programa de Protecció Vegetal Sostenible de l’IRTA actuant com a centre de recerca.

Resultats esperats

 • Prospecció de la incidència de la plaga D. citri als cítrics de Les Terres de l’Ebre per tal de disposar d’un mapa actualitzat de la seva distribució i severitat.
 • Estudi de la dinàmica estacional dels diferents estadis de desenvolupament de D. citri en dues zones cítriques de les Terres de l’Ebre.
 • Estudi del complex d’enemics naturals natius de D. citri.
 • Estudi de l’efecte de poda interior dels arbres, que permeti una bona aireació i millor penetració dels productes fitosanitaris.
 • Estudi de l’efecte de la disminució de l’adobat nitrogenat en l'abundància poblacional de D. citri.
 • Disseny d’estratègies per al control de control químic de D. citri dins de programes de Gestió Integrada de Plagues.
 • Estudi de la incidència de la plaga D. aberiae als cítrics de les Terres de l’Ebre per tal de disposar d’un mapa de distribució i severitat.
 • Estudi de la fenologia de l’arbre en dos varietats de cítrics i estudi i seguiment de la dinàmica estacional de la plaga D. aberiae.
 • Establiment de bases per al control de D. aberiae i definició d’estratègies de tipus químic, biològic, cultural i biotècnic.

Entitats finançadores

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

  

Cotonet de Sudàfrica (D. aberiae)
Cotonet de Sudàfrica (D. aberiae) © IRTA
Símptomes de la mosca blanca (D. citri)
Símptomes de la mosca blanca (D. citri) © IRTA
Mosca blanca (D. citri)
Mosca blanca (D. citri) © IRTA
Reunió de treball de GO Sanitat Vegetal en cítrics
Reunió de treball de GO Sanitat Vegetal en cítrics © FCAC
Som socis de
Amb el suport de
Dinamitzadors de l'Agenda Rural de Catalunya